BẮC NINH: Từ ngày 22/08 - 25/08/2010, bốn mươi học viên tuổi từ 40 đến 80 từ một số xứ họ trong giáo phận Bắc ninh tập trung về Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Bắc ninh tham gia khóa học: Thừa Tác Viên Trao Ban Thánh Thể.

Hình ảnh khóa bồi dưỡng

Có thể nói các vị Thừa Tác Viên Thánh Thể là những chứng nhân đức tin thực thụ trong suốt thời kỳ khó khăn thiếu vắng linh mục của giáo phận Bắc ninh. Họ là những người nhiệt tình sốt sáng tham gia vào nhiều công việc chung của xứ họ: hàng tuần phải lén lút đi về tòa giám mục hay một vài nơi có linh mục để thay Mình Thánh Chúa, chủ sự giờ Chầu Thánh Thể hàng tuần, đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, cử hành nghi thức suy tôn Lời Chúa các ngày Chúa Nhật và lễ trọng….

Ngày nay, nhiều giáo xứ trong giáo phận đã có linh mục coi sóc. Tuy nhiên, các vị Thừa Tác Viên Thánh Thể vẫn không thể thiếu được. Ý thức được vai trò và tầm quan trọng của Thừa Tác Viên Thánh Thể trong đời sống và sứ vụ của Giáo hội, Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Bắc ninh đã mở khóa bồi dưỡng để các vị Thừa Tác Viên Thánh Thể có thể nắm bắt và hiểu biết được những kiến thức cơ bản và vai trò của mình.

Trong khóa bồi dưỡng này, cha giáo Cosma Hoàng Thanh Quốc, OP. đã giúp cho các học viên những kiến thức cơ bản về phụng vụ Thánh Thể, nghi thức chầu Thánh Thể, nghi thức cho rước lễ ngoài Thánh Lễ, nghi thức thăm viếng bệnh nhân và đưa Mình Thánh cho bệnh nhân. Đặc biệt vào các buổi tối, các học viên được đến các xứ họ có Thánh Lễ ở xung quanh Trung Tâm Mục Vụ thực hành những kiến thức lý thuyết đã học được ở trên lớp.

Ngày cuối cùng sau Thánh lễ bế giảng, các học viên ngậm ngùi chia tay Trung Tâm Mục Vụ, chia tay cha giáo và chia tay nhau sau 3 ngày học ngắn ngủi. Tuy nhiên, các kiến thức mà cha giáo đã truyền đạt cho các học viên sẽ rất bổ ích để các vị Thừa Tác Viên Thánh Thể hiểu biết hơn về ý nghĩa và vai trò của Thừa Tác Viên trong đời sống cũng như sứ vụ của Giáo hội trong thế giới ngày nay.