Sáng thứ Bảy 14/06/2014 các anh em Thừa Tác Viên Thánh Thể TGP Sydney đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly tham dự Tĩnh Tâm. Sau khi ghi danh mọi người tập trung trong nhà nguyện và mọi người cùng Chầu Mình Thánh Chúa do Cha Tuyên Úy Trưởng Dương Thanh Liêm Linh hướng Thừa Tác Viên Thánh Thể TGP Sydney điều hợp nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành cho qúy anh em Thừa Tác Viên.

Hình ảnh

Sau khi chấm dứt giờ Chầu Thánh Thể, Cha Dương Thanh Liêm giới thiệu Cha Phêrô Nguyễn Văn Hương Giám học Đại Chủng Viện Giáo phận Vinh VN giúp thuyết giảng đề tài “Sứ Vụ Của Thừa Tác Viên Thánh Thể” Sau đó Cha Dương Thanh Liêm và ông Huỳnh Công Lợi Trưởng Thừa Tác Viên hướng dẫn về những nghi thức phụng vụ trong Thánh lễ để giúp anh em ý thức được trọng trách của mình. Đồng thời các anh em cũng nêu những thắc mắc và ý kiến và Cha Linh hướng Dương Thanh Liêm đã giải đáp thỏa đáng về tác vụ của người Thừa Tác Viên Thánh Thể.

Sau phần nghỉ giải lao. Cha Dương Thanh Liêm và Cha Nguyễn Văn Hương cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng Cha Nguyễn Văn Hương nói về niềm vui của người phục vụ là mỗi người chúng ta đã được đón nhận từ chính Chúa Giêsu. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta và Ngài đã đưa ra cho chúng ta một mẫu gương về sự phục vụ và cách phục vụ. Chúa Giêsu đã nói” ai muốn làm đầu thì phải là người rốt hết và là người phục vụ mọi ngưởi..”

Và sau đó mọi người cùng tuyên thệ trước bàn thờ. Trước khi kết thúc Thánh lễ ông Huỳnh Công Lợi Trưởng Thừa Tác Viên Thánh Thể TGP Sydney ngỏ lời cám ơn Cha Linh hướng Dương Thanh Liêm và đặc biệt cám ơn Cha Nguyễn Văn Hương đã dành thời gian quý báu đến giúp giảng phòng tĩnh tâm cho các anh em Thừa Tác Viên Thánh Thể được sốt sắng và thêm lợi ích về tâm linh.

Thánh lễ kết thúc mọi người cùng ở lại tham dự buổi cơm trưa thân mật và sau đó ra về trong tình yêu thương của Chúa Giêsu KiTô.