BẮC NINH: sáng Chúa Nhật Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, hơn 200 vị thừa tác viên trên khắp 4 giáo hạt của giáo phận Bắc Ninh về Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Bắc Ninh để tham dự lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô và nhận ủy nhiệm thư thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ.

Xem hình ảnh

Vì đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ, giám mục giáo phận Bắc Ninh, tổng thư kí Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thay mặt Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sang Úc dự lễ phong chức Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, cho nên Cha Tổng Đại Diện Giuse Trần Quang Vinh thay mặt Ngài chủ sự Thánh Lễ kính Mính Máu Thánh Chúa Kitô và trao ủy nhiệm thư thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ cho quý vị thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ.

Ngỏ lời với cộng đoàn, cha Tổng Đại Diện thay mặt Đức Cha và toàn thể giáo phận cám ơn quý vị thừa tác viên vì đã cống hiến biết bao công sức cho giáo phận và cho các xứ họ. Đặc biệt trong suốt thời kì khó khăn khi các giáo xứ không có linh mục coi sóc, quý vị thừa tác viên đã quảng đại hy sinh hàng tuần đến Tòa Giám Mục hay những nơi có linh mục kiệu Mình Thánh về với xứ họ và đưa Mình Thánh đến cho các bệnh nhân mọi lúc mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào.

Cha Tổng Đại Diện khích lệ quý vị thừa tác viên tham gia tích cực hơn nữa trong các xứ họ và cùng với cha xứ thi hành sứ vụ của Đức Kitô là phục vụ cộng đoàn cách vô vị lợi bằng việc trao ban Mình Thánh Chúa cho người khác, cho dù ngày nay giáo phận đã có đông linh mục hơn, nhưng vai trò và sứ vụ thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ vẫn không thể nào thiếu được.

Thánh Lễ kết thúc cũng là lúc các vị thừa tác viên tay bắt mặt mừng và chia sẻ với nhau những vui buồn sướng khổ trong sứ vụ trao ban Mình Thánh Chúa. Cuối cùng, tất cả có chung một ước nguyện là ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô sẽ trở thành ngày gặp mặt truyền thống của các thừa tác viên trên toàn thể giáo phận và cùng nhau hẹn gặp lại vào ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm tới.