Liên Hiệp Quốc (CNS) – Tổng Giám Mục Celestino Migliore nói ngày 1 tháng 7: “Trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ là điều thiết yếu cho việc phát triển kinh tế cho gia đình và xã hội.”

Đức khâm sứ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói với các vị lãnh đạo trên thế giới: “Thảm hại thay, bạo hành đối với phụ nữ, nhất là tại gia đình và sở làm, và sự kỳ thị trong lãnh vực chuyên môn, ngay cả trong bậc lương và hưu bổng, là một điều ưu tư ngày càng gia tăng.”

Ngài nói: "Qua những khuôn khổ tư pháp đầy đủ và các chính sách quốc gia, những kẻ vi phạm sự bạo hành phải được đưa ra pháp luật và phụ nữ phải được cung cứng việc phục hồi. Phụ nữ và thiếu nữ phải được bảo đảm việc thừa hưởng tất cả các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa kể cả quyền về học vấn và sức khỏe.”

Đức Tổng Giám Mục Migliore đọc bản tuyên ngôn trước Ủy Ban Kinh Tế và Xã Hội của Liên Hiệp Quốc, trong một phiên họp về việc thực hiện các mục tiêu quốc tế về bình đẳng và trao quyền cho phụ nữ.

Ngài nói điều tối quan trọng là thảo luận về việc trao quyền cho phụ nữ trước Hội Nghị Thượng Đỉnh Quốc Tế về các Mục Tiêu Phát Triển của Thiên Niên Kỷ -- những mục tiêu được các quốc gia trên thế giới ấn định để giảm thiểu mức khó nghèo và cải tiến các tiêu chuẩn về mức sống của những sắc dân nghèo khổ nhất trên thế giới.

Hội Nghị Thượng Đỉnh này sẽ nhóm họp tại Liên Hiệp Quốc từ ngày 20 đến 22 tháng 9. Đức Tổng Giám Mục Migliore ghi nhận rằng kể từ khi các lãnh tụ trên thế giới cam kết về các mục tiêu phát triển, “một vài cải tiến đáng kể đã thành tựu trong việc cải tiến những viễn cảnh phát triển phụ nữ về cả các chính sách đa phương và quốc gia.”