WARSAW, Poland – Khâm Sứ Tòa Thánh tại Ba Lan vào ngày 11/6/2007 khi giảng tại thành phố Czuma, gần Lublin, ngài đã lên tiếng kêu gọi giáo sĩ Công giáo đình chỉ các bài giảng có mầu sắc chính trị.

Đức TGM Jozef Kowalczyk, Đức Khâm Sứ tại Ba Lan nói: "Tôi ước ao rằng các nghi lễ phụng tự tại Ba Lan sẽ không biến thành các cuộc tập họp công khai cho diễn đàn chính trị, nhưng là để cho người tham dự được thờ phượng, được nhân bản hơn và trở thành người Công giáo hơn. Chúng ta cần các linh mục, chứ không phải các nhà chính trị -- và nếu là chính trị gia thì là các chính trị gia của Lời Chúa”.

Ngài nói thêm: “Chúng ta cũng cần các nhà rao giảng tin Mừng chứ không phải các kinh tế gia – Chúng ta đã có sẵn các kinh tế gia đầy đủ tại nước Ba Lan làm công việc đó rồi. Vì thế chúng ta hãy làm việc với các linh mục trong tinh thần và với lương tâm để rồi họ trở thành những chuyên gia phục vụ tất cả xã hội. Và đây là sứ mạng của linh mục”.

Đức Khâm Sứ nói thêm rằng: "Thời mà dân chúng tìm đên1 với các linh mục trong mọi cảnh huống của cuộc sống đã qua rồi, hoặc như dàn xếp cho có hệ thống điện thoại hay cầu cống cho làng xã... thời mà các linh mục được bầu lên làm chủ tịch Hội đồng làng xã thành phố và hy vọng rằng các vị đó có thể tổ chức và dàn xếp được các việc như vậy. Thời đó nay đã chấm dứt”.