Liên Giáo Sĩ & Tu Sĩ Việt Nam tại Canada được Đức Khâm Sứ Toà Thánh tiếp kiến nhân ngày Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Đức Khâm Sứ Luigi Ventura
Ngày 25.11.2007, Đại diện Liên Giáo Sĩ & Tu Sĩ Việt Nam tại Canada: gồm Linh mục Phêrô Trần thế Tuyên, chủ tịch. Cha Dương hữu Nhân OMI. Trưởng Khoa Giáo Luật Đại học St. Paul Ottawa. Cha Giuse Phạm quốc Thông OP. Cha xứ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Ottawa. Thầy Giuse Vũ đình Dũng và những Cha Việt Nam Vincent Bùi bằng Đoàn, tu hội Xuân Bích Mỹ, đang học chương trình tiến sĩ Giáo Luật và Cha Phaolô Nguyễn tất Hải, dòng CCCT đang học Giáo Luật tại Canada, đã đến chào thăm Đức Khâm Sứ, Đức Tổng Giám Mục Luigi Ventura, sứ thần Toà Thánh tại Canada dịp mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Đức Khâm Sứ ưu ái gửi lời chúc mừng và chúc lành đến tất cả các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Canada. Ngài hỏi thăm về sinh hoạt của Liên Giáo Sĩ & Tu Sĩ Việt Nam tại Canada, cũng như muốn biết có bao nhiêu cộng đoàn Công Giáo, số người và sinh hoạt như thế nào?

Đức Khâm Sứ luôn nhắc đến ngày Chúa Chiên Lành được tổ chức ở Toronto hôm 29.4.2007. Ngài bảo “Thật không ngờ người Việt Nam Công Giáo lại đông đến thế và tổ chức được một buổi lễ thật sốt sắng và có ý nghĩa!” Ngài khen giáo dân Việt Nam: “Can đảm làm boat people để tìm tự do và giữ đạo cũng như sống đạo rất tốt ở hải ngoại!” Ngài chúc lành cho “Con cháu các Thánh Tử Đạo Việt Nam đang sống tại Canada!” Ngài cũng khuyến khích Cha chủ tịch :”Tiếp tục mang thêm chủng sinh Việt Nam đến tu học và làm linh mục tại Canada!”

Trong dịp nầy Cha chủ tịch đã nhắc lại với Ngài về thỉnh nguyện đã xin:Cho người Việt Nam được gặp riêng Đức Thánh Cha, nếu Đức Thánh Cha đến Québec dịp Đại Hội Thánh Thể tháng sáu năm 2008. Đức Khâm Sứ trả lời lòng vòng, đại khái là: Đức Thánh Cha khó mà đến Quebec năm 2008, vì Ngài phải đi Mỹ tháng 4 và đi Đại Hội Giới Trẻ ở Úc tháng 7.2008. Hơn nữa, người Việt Nam là một trong hơn 100 nhóm người thiểu số ở Canada. Nếu Đức Thánh Cha gặp người Việt Nam riêng thì cũng phải gặp riêng 100 nhóm còn lại. “It is impossible!”

Linh mục chủ tịch trả lời: Chúng con không có gì buồn, nếu không gặp được Đức Thánh Cha riêng. Nhưng chúng con có quyền thỉnh nguyện và có bổn phận tỏ lòng mộ mến Đức Thánh Cha.

Dường như để bù lại phần nào sự từ chối nầy, Đức Khâm Sứ hỏi thăm về tình hình anh em chủng sinh từ Việt Nam sang Canada. Sau khi biết rằng: Di Trú Canada ở Sàigòn lúc sau nầy hay từ chối chủng sinh sang Canada. Ngài muốn linh mục chủ tịch gửi cho Ngài những hồ sơ xin sang Canada của anh em chủng sinh và Ngài bảo “Phải tìm hiểu từ thủ đô Canada, chứ không phải ở Sàigòn!” Ngài cũng biết là Canada trong những năm sau nầy hay từ chối visa cho những du học sinh từ các nước đến Canada. Tuy nhiên, Ngài cũng nhấn mạnh: Phải nhờ các Giám Mục ở Canada bảo lãnh.

Buổi gặp gỡ diễn ra thật tốt đẹp và rất thân tình. Hy vọng Đức Khâm Sứ sẽ hiểu biết, thương yêu và nâng đỡ Liên Giáo Sĩ, Tu Sĩ cũng như giáo dân Việt Nam ở Canada nhiều hơn và cụ thể hơn.