Khâm sứ Tòa Thánh trinh bầy chương trình chuyến đi Do Thái của Đức Thánh ChaCác biến cố chính gồm có 3 Thánh Lễ cộng cộng

GiÊRUSALEM, ngày 10 tháng 3, 2009
(Zenit.org).- Hôm nay tại Giêrusalem có buổi họp báo đầu tiên để chính thức trinh bầy chương trinh thăm viếng của Đức Thánh Cha tại Đất Thánh từ 11 đến 15 tháng 5.

Tổng Giám Mục Antonio Franco, khâm sứ Tòa Thánh tại Do Thái, đề cao các thời điểm quan trọng của chuyến đi là 3 Thánh Lễ công cộng, tại Giêrusalem, Bê Lem và Nazareth.

Đức Thánh Cha sẽ ở tại Giêrusalem từ 11 đến 15 tháng 5, ngày 13 ngài sẽ đi Bê Lem, và ngày 14 đi Nazareth. Thánh Lễ tại Nazareth sẽ có một số người rất đông tham dự, vì trùng hợp với sự kết thúc của Năm Gia Đình. Đức Thánh Cha sẽ làm phép một viên đá đầu tiên cho một trung tâm quốc tế được cung hiến cho việc yểm trợ các gia đình.

Đức Thánh Cha cũng sẽ ngưng tại một vài chỗ để cầu nguyện tại Đất Thánh: đầu tiên tại Phòng Tiệc Ly, và cuối cùng tại Mộ Thánh Chúa.

Có những cuộc gặp gỡ đã được hoạch định với tổng thống Do Thái và Palétin, cũng như các buổi họp với các nhà lãnh đạo Do Thái và Hồi giáo tại thánh địạ của cả hai tôn giáo, và một cuộc viếng thăm bảo tàng viện Holocaust Yad Vashem.

Tổng Giám Mục Franco nhấn mạnh mục tiêu trên hết của chuyến đi của Đức Thánh Cha là vấn đề thiêng liêng. Ngài nói Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện và xin ơn hòa bình và hiệp nhất cho Đất Thánh, Miền Trung Đông và toàn thế giới.

Đức khâm sứ khẳng định rằng sẽ có sự hợp tác trọn vẹn giữa chính quyền Do Thái và Palétin, và ghi nhận rằng chính phủ Do Thái đã thỏa thuận dành mọi sự dễ dàng cho Kitô hữu Bê Lem cũng như cho hai xe buýt chở đầy dân từ Gaza tới tham dự các nghi lễ.