VATICAN -. Trong sứ điệp nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo, Tòa Thánh kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo cộng tác với nhau để chống nạn nghèo đói.

Sứ điệp được công bố ngày 11-9-2009, với chủ đề ”Kitô hữu và Hồi giáo: cùng nhau chiến thắng nghèo đói”, qua đó ĐHY Jean Louis Tauran, và Đức TGM Luigi Celata, Chủ tịch và Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn gửi lời chúc mừng các tín hữu Hồi giáo và đề cập đến những hậu quả tai hại của nghèo đói: nó có thể thúc đẩy người ta đi tới những hành động thù nghịch bằng tất cả những phương thế có được, tìm cách biện minh cho chúng bằng những luận điệu tôn giáo, mạo nhận đức công bằng của Thiên Chúa để chiếm đoạt tài sản của người khác, kể cả an ninh của họ. Vì thế, việc bài trừ những hiện tượng cực đoan và bạo lực nhất thiết đòi phải chiến đấu chống nghèo đói bằng cách thăng tiến sự phát triển con người toàn diện”.

Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn liệt kê những tình trạng nghèo đói hiển hiện trước mắt mọi người như nạn đói, thiếu nước uống, thiếu săn sóc sức khỏe và gia cư thích hợp, thiếu hệ thống giáo dục và văn hóa, nạn mù chữ, và những hình thức nghèo đói mới, như hiện tượng bị gạt ra ngoài lề xã hội, nghèo quan hệ, nghèo luân lý và tinh thần ở các nước giàu mạnh và tiến bộ”.

Từ những nhận định trên đây, Sứ điệp của Tòa Thánh khẳng định rằng: ”Đối với các tín hữu chúng ta, ước muốn phối hợp để cùng nhau tìm những giải pháp đúng đắn và lâu bền cho nạn nghèo đói có nghĩa là chúng ta suy tư về những vấn đề trầm trọng của thời nay, và khi có thể, cùng nhau dấn thân để tìm giải pháp. Để được vậy, cần làm sao để việc tham chiếu các khía cạnh của nghèo đói liên hệ với sự hoàn cầu hóa các xã hội của chúng ta mang một ý nghĩa tinh thần và luân lý vì chúng ta cùng chia sẻ ơn gọi xây dựng một gia đình duy nhất trong đó tất cả mọi người, cá nhân, dân tộc và quốc gia, đều hành sử theo những nguyên tắc huynh đệ và trách nhiệm”.

Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn cũng nhận xét rằng: ”Sự chăm chú quan sát hiện tượng nghèo đói phức tạp sẽ giúp chúng ta thấy nguồn gốc sâu xa của chúng, đó là sự thiếu tôn trọng phẩm giá nội tại của con người, và chúng ta được kêu gọi thực thi sự liên đới hoàn vũ, ví dụ qua việc chấp nhận một bộ luật luân lý đạo đức chung: các qui luật này không phải chỉ có tính chất qui ước, nhưng chúng ăn rễ sâu nơi luật luân lý tự nhiên đã được Đấng Tạo Hóa ghi khắc trong lương tâm của mỗi người”.

Tháng Ramadan của các tín hữu Hồi giáo sẽ kết thúc vào ngày 20-9 tới đây và được các tín hữu cử hành như một đại lễ. (SD 11-9-2009)