NEW YORK (CNA) - Đức Tổng Giám Mục đã quá cố nghi thức Chadean của TGP Mosul, Paulos Faraj Rahho, sẽ được vinh danh nhận giải thưởng Path to Peace 2009 (Đường Đến Hòa Bình), tổ chức này cho biết như vậy.

Đức TGM Rahho bị bắt cóc bởi các tay súng Iraq ngày 29-02-2008 ngay bên ngoài Nhà thờ của ngài ở Mosul khi ngài đang trên xe trở về Tòa Giám Mục sau buổi cầu kinh. Xác của ngài được tìm thấy hai tuần sau đó, cận vệ và tài xế của Đức TGM Rahho bị sát ngại ngay khi chúng đang bắt cóc ngài. Đức TGM Rahho sinh năm 1942 tại Mosul, ngài được thụ phong linh mục tháng 06-1965 và trở thành chánh xứ Nhà thờ St. Isaiah, Mosul. Sau đó ngài đã thành lập Giáo xứ Trái Tim Rất Thánh tại Tel Keppe, một huyện lị mới của Mosul.

Đức TGM Rahho lúc sinh thời đã mở một trại trẻ mồ côi dành cho các em khuyết tật.

Ngài trở thành Tổng Giám Mục Chaldean của Mosul vào ngày 16-02-2001 với việc chăm sóc cho 20.000 tín hữu Công giáo trong 10 giáo xứ. Mosul có dân số Công giáo thuộc hàng già nhất thế giới.

Giải thưởng Path to Peace sẽ được trao tại Đêm Gala ở Trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York vào ngày 09-06-2009.