Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh (nay được nâng lên là Tòa Sứ Thần Tòa Thánh) đã được thành lập tại Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng Giêng năm 1893, và được đặt tại số 3339 Đại lộ Massachusetts Northwest, Washington, DC. Đó là kết quả của một nỗ lực của Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo Hoàng Lêô XIII và của Tổng thống Hoa Kỳ Benjamin Harrison.

Các vị Khâm Sứ Tòa Thánh (chỉ làm nhiệm vụ liên lạc giữa Tòa Thánh và Giáo Hội địa phương, không làm nhiệm vụ đại sứ của Tòa Thánh) tại Hoa Kỳ là

1. Đức Tổng Giám Mục Francesco Satolli, 1893-1896
2. Đức Tổng Giám Mục Sebastiano Martinelli, OSA, 1896-1902
3. Đức Tổng Giám Mục Diomede Falconio, OFM, 1902-1911
4. Đức Tổng Giám Mục Giovanni Bonzano, 1912 – 1922
5. Đức Tổng Giám Mục Pietro Fumasoni Biondi, 1922 – 1933
6. Đức Tổng Giám Mục Amleto Giovanni Cicognani, 1933 – 1958
7. Đức Tổng Giám Mục Egidio Vagnozzi, 1958 – 1968
8. Đức Tổng Giám Mục Luigi Raimondi, 1968 – 1973
9. Đức Tổng Giám Mục Jean Jadot, 1973 – 1980
10. Đức Tổng Giám Mục Pio Laghi, 1980 - 09 Tháng Giêng 1984

Ngày 10 tháng Giêng năm 1984, tình bạn của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Tổng thống Ronald Reagan đã giúp nâng cấp quan hệ ngoại giao lên hàng Sứ thần Tòa Thánh với Đức Tổng Giám Mục Pio Laghi là Sứ Thần Tòa Thánh (Apostolic Nuncio) đầu tiên tại Hoa Kỳ.

Thực ra, chức danh chính thức của Đức Tổng Giám Mục Pio Laghi là Apostolic Pro-Nuncio. Thực hành lúc đó của Tòa Thánh là chức danh Apostolic Nuncio chỉ dành cho các vị đại sứ của Tòa Thánh là niên trưởng ngoại giao đoàn tại quốc gia sở tại. Các vị Sứ Thần Tòa Thánh không phải là niên trưởng ngoại giao đoàn thì gọi là Apostolic Pro-Nuncio.

Từ năm 1991, Tòa Thánh bỏ thông lệ này và gọi chung là Apostolic Nuncio – tức là Sứ Thần Tòa Thánh – tất cả các vị vừa làm nhiệm vụ ngoại giao vừa làm liên lạc giữa Tòa Thánh và Giáo Hội địa phương.

Các vị Apostolic Pro-Nuncio tại Hoa Kỳ là

1. Đức Tổng Giám Mục Pio Laghi, 26/03/1984 – 06/04/1990
2. Đức Tổng Giám Mục Agostino Cacciavillan, 13/06/1990 – 05/11/1998

Các vị Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ

1. Đức Tổng Giám Mục Gabriel Montalvo Higuera, 07/12/1998 – 17/12/2005
2. Đức Tổng Giám Mục Pietro Sambi, 17/12/2005 – 27/7/2011
3. Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò, 19/10/2011 – 12/4/ 2016
4. Đức Tổng Giám Mục Christophe Pierre, 12 Tháng Tư 2016 -