Đức Tổng Giám Mục Sambi
VATICAN (CNS) -- Vào cuối Thánh Lễ an táng Tổng Giám Mục người Ý Pietro Sambi, nguyên sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, một giới chức Vatican khẳng định rằng Đức Thánh Cha Benedict XVI đã hoạch định đưa đức tổng giám mục trở về Rôma để nhận một chức vụ quan trọng tại Vatican.

Tổng Giám Mục Giovanni Becciu, đang nắm giữ vị thế thứ ba tại bộ ngoại giao Tòa Thánh, nói ngày 2 tháng 8: "Đức Thánh Cha muốn ghi nhận công trình quý báu Đức Tổng Giám Mục Sambi đã thực hiện, đặc biệt trong những năm vừa qua, bằng cách bổ nhiệm ngài vào một chức vụ quan trọng trong Giáo Triều Rôma. Những Thiên Chúa, trong kế hoạch mầu nhiệm của Người, lại muốn gọi người đầy tớ tốt lành và trung thành này về nhà Cha."

Vào đầu mùa Hè này, giới truyền thông Ý đã thông báo là Đức Thánh Cha Benedict sẽ phong cho tổng giám mục Sambi một chức vụ tại Vatican sẽ bảo đảm là ngài sẽ được tấn phong hồng y trong Mật Hội Hồng Y sắp tới.

Thánh Lễ an táng Tổng Giám Mục Sambi, 73 tuổi, qua đời ngày 27 tháng 7 tại Bệnh Viện Johns Hopkins ở Baltimore, được cử hành trong một công trường đầy nắng ấm tại thành phố Sogliano al Rubicone, quê hương của ngài.

Đức Giám Mục Francesco Lambiasi ở Rimini chủ tế Thánh Lễ và nghi thức an táng gần huyệt mộ của ông bà cố tại nghĩa trang quê hương của Đức Tổng Giám Mục Sambi.

Thánh Lễ an táng khởi đầu với việc đọc một điện tín phân ưu của Đức Thánh Cha Benedict XVI, trong đó ngài nói Đức Tổng Giám Mục đã "phục vụ hết sức quảng đại cho Tòa Thánh tại nhiều quốc gia" trong thời gian dài ngài là một nhà ngoại giao của Vatican.

Đức Thánh Cha ngợi khen Đức Tổng Giám Mục về "những hoạt động ngoại giao và mục vụ kiên trì," đặc biệt là ở "Đất Thánh, và gần đây, tại Hoa Kỳ nơi ngài đã hành xử khôn ngoan, bầy tỏ được tài trí và nhân đức của trái tim của ngài."

Trong bài giảng, Đức Giám Mục Lambiasi nói Đức Tổng Giám Mục Sambi là một người sống theo các giá trị của lòng thương xót, đức tin và sứ mệnh.

Đức Giám Mục đọc một chứng từ thiêng liêng của Đức Tổng Giám Mục Sambi viết vào tháng Năm và nói với những người khóc thương, "mã tự để vào được chứng từ thiêng liêng của ngài là chữ 'thương xót'," vì cuộc đời của Đức Tổng Giám Mục là "câu chuyện của lòng thương xót được tiếp nhận và cho đi."

Vào cuối Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục Becciu phân ưu cùng gia đình của Đức Tổng Giám Mục Sambi và cùng dân chúng thành phố Sogliano al Rubicone, "nơi ngài đã đi những bước đầu tiên trong hành trình làm người và làm Kitô hữu," và với giáo phận Rimini "nơi ngài được đào tạo về tu đức và văn hóa, và từ đó ngài đã ra đi đến nhiều quốc gia để làm đại sứ cho Đức Thánh Cha, và làm sứ giả cho công lý và hoà bình của Phúc Âm."

Ngài nói Đức Tổng Giám Mục Sambi đã tận hiến toàn thể cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa và giáo hội, "làm việc tại nhiều địa điểm khó khăn để đem những ưu tư của giáo hội và chia xẻ những mầu nhiệm cứu rỗi với các dân nước khác nhau, và luôn luôn với một tinh thần của một linh mục chân chính và hằng luôn vui vẻ sẵn sàng."

Ngài tiếp: trong khi ngài làm việc tại Cameroon, Cuba, Algeria và Nicaragua, và tại các nới khác nữa, đức tổng nổi tiếng về "hoạt động tích cực và hữu hiệu như một khâm sứ tại Đất Thánh và tại Hoa Kỳ, trong những giai đoạn khó khăn và trong các thoàn cảnh xã hội và giáo hội phức tạp và tế nhị."

Đức Tổng Giám Mục Becciu nói: Dù cho thách đố có khó khăn đến đâu, Đức Tổng Giám Mục Sambi cũng "chứng tỏ là một người có đức tin vững mạnh, sâu xa, một chủ chiên nhiệt tình và sốt sắng."