Các Linh Mục, Tu Sĩ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc - Tỉnh Dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tại Carthage, Missouri, vui mừng và hân hạnh loan báo cùng toàn thể Quý Ông Bà Anh Chị Em Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới:

NGÀY THÁNH MẪU LẦN THỨ 43 SẼ ĐƯỢC TÁI TỔ CHỨC TẠI CARTHAGE, MISSOURI TỪ NGÀY 4-7 THÁNG 08 NĂM 2022

Sau 2 năm bị gián đoạn vì đại dịch Covid

Kính mời Toàn Thể Ông Bà Anh Chị Em khắp nơi cùng nhau về tham dự ngày này, cùng nhau nối kết tình đồng đạo, đồng hương; phát triển và duy trì những nét văn hóa của người Việt Nam tại Hải Ngoại

Tất cả mọi chi tiết thông tin liên lạc sẽ được đăng tải trên trang web chính thức của Ngày Thánh Mẫu 2022: www.ngaythanhmau.net

Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc rất hân hạn được tiếp đón tất cả Quý Ông Bà Anh Chị Em trong dịp hành hương đặc biệt sắp tới đây. Nguyện xin ơn trên luôn gìn giữ và chúc lành cho tất cả chúng ta.

Carthage, ngày 9 tháng 07 năm 2022

Lm. Philip M. Đỗ Thanh Cao
Lm. Gioan M. Trần Quốc Toản