Xem hình ảnh

Ngày Chuá Nhật hôm nay, ngay trước lễ Độc Lập cuả Hoa Kỳ, Gx ĐMHCG ở Garland TX đã có dịp chứng kiến 1 lễ Tạ Ơn cuả 3 tân linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, là quí cha Vincentê Maria Nguyễn Minh Quân, Giuse Nguyễn Xuân Trường và Phanxicô Xaviê Nguyễn Lâm Lợi.

Tất cả 3 tân LM, khi còn là chủng sinh, đã phục vụ nhiều năm với nhiều đoàn thể cuà Gx ĐMHCG. Việc họ rủ nhau trở về đây dâng lễ Tạ Ơn Thiên Chúa, thì còn có nghĩa là một việc Tạ Ơn giữa họ và Gx ĐMHCG.

Đây là thế hệ linh mục đầu tiên 'thời Hậu Covid' cuả Phụ Tỉnh DCCT Việt Nam tại Hoa kỳ, và các LM này, theo lời của họ, đã trải qua một thời gian tu tập kéo dài từ 9 cho tới 13 năm.

Trước hết, nói về 'thời Hậu Covid', chúng tôi có ý chỉ về ngày hôm nay, khi mà hầu hết các luật lệ 'cách ly xã hội' đã được bãi bỏ. Khoa Học và Sử Học có thể đưa ra một cột mốc khác, tuy nhiên điều quan trọng mà chúng tôi muốn đề cập tới là một 'bầu không khí xã hội mới' với nhiều hy vọng và dự phóng lạc quan cho tương lai.

Thứ hai khi đề cập đến khoảng thời gian tu tập dài từ 9 tới 13 năm: thì một ứng viên linh mục ở Hoa Kỳ phải hoàn tất 2 môn Triết Học và Thần Học. Chương trình cuả từng môn kéo dài 4 năm, cộng lại thành 8 năm, tuy nhiên hai môn học có nhiều chứng chỉ trùng lặp cho nên thông thường các sinh viên giải quyết được cả hai với khoảng thời gian 6 năm hoặc ít hơn, có thể là ít hơn nữa tuỳ việc họ đã có những chứng chỉ tương đương khác cuả một văn bắng khác. (Đây cũng giống như việc nhiều sinh viên đồng môn cuả tôi từ nhiều thập kỷ trước đã chỉ phải học thêm 1 semester mà được ra trường 'double majors' (Electric và Computer.))

Cha chánh xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, CSsR, còn cho chúng tôi biết thêm rằng, các chủng sinh cuả nhà dòng phải bỏ ra 2 năm dự tập (nói nôm na là tập tu hành), làm việc truyền giáo phương xa 6 tháng cho tới 1 năm, và sau đó thì thêm 1 năm mục vụ sau khi lãnh chức Phó Tế.

Tính ra thì 10 năm là con đường bình thường cho một học sinh sau Trung Học đạt tới chức LM.

Trong diễn văn cảm ơn cuối lễ, cha mới đã kể ra nhiều kỷ niệm vui buồn trong lúc đi truyền giáo tại Thái Lan.

Quí cha mới sẽ nhận nhiệm sở ở đâu?

Theo lời Cha Hải (Cha Xứ), thì một vị sẽ phục vụ tại Houston TX, một vị khác tại Winnsboro TX và sau cùng thì 1 vị...đi tuốt luốt tới tận xứ Tiệp, ở mãi bên trời Đông Âu.