25. Giả như con nhìn thấy cửa địa ngục mở ra mà con đang đứng ở bên bờ vực sâu thẳm ấy thì con cũng không tuyệt vọng, nhưng con hy vọng được cứu, bởi vì con đang tin vào Ngài, lạy Thiên Chúa của con.

(Thánh Gemma Galgani)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info