Suy tư về Thượng Hội Đồng Vùng Amazon: “Hãy ra sâu mà thả lưới”Trong buồi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 27/10 vừa qua tại Quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về Thượng Hội Đồng Vùng Amazon. Ngài đã quảng diễn từ các bài đọc trong Thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng đặc biệt về Vùng Amazon như sau:

Lắng nghe tiếng than khóc của người nghèo.

Bài đọc thứ nhất trích từ Sách Sirach nhắc nhở chúng ta về điểm khởi đầu của hành trình mà Thượng hội đồng đã diễn ra là lắng nghe lời kêu cầu của người nghèo, vì tiếng họ "đã thấu trời cao" và "Chúa đã nghe lời họ kêu xin".

Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay tiếng kêu cầu của người nghèo, cùng với vùng đất của họ đã thấu đến với chúng ta. Sau ba tuần của Thượng hội đồng, chúng ta không thể giả điếc làm ngơ được nữa!

Hãy cùng nhau tiến tới

Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả chính Thượng hội đồng đã cùng nhau đồng hành, được Chúa ban cho lòng can đảm và niềm vui cậy trông. Đó là một khoảng thời gian lắng nghe hầu có phục vụ một cách hữu hiệu. Thương hội đồng đã cùng nhau trải nghiệm những nét đẹp để cùng nhau tiến tới...

Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã bày tỏ cái ý nguyện cuối cùng của mình: không phải là một ước nguyện cho riêng mình mà là cho Tin Mừng, hầu Lời Chúa có thể được loan báo tới mọi quốc gia. Và Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Đây cũng là điều tiên quyết mà Giáo hội mong muốn”.

Thám hiểm tới các vùng sâu vùng xa

Thượng hội đồng tự hỏi làm thế nào để có thể mở ra những con đường mới cho việc loan báo Tin Mừng? Đức Thánh Cha Phanxicô cho hay chúng ta không chỉ sống Tin mừng mà chúng ta còn phải vượt ra khỏi chính mình để tiến tới các vùng ngoại biên.

Thượng hội đồng mời gọi hãy dấn thân tới các vùng sâu vùng xa, vượt ra khỏi lãnh thổ an toàn của chúng ta, mà ra khơi tới các vùng biển sâu rộng mà Chúa Thánh Linh đang gọi mời chúng ta tới mà thả lưới.

Đức Trinh Nữ của Vùng núi rừng Amazon

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc cuộc triều yết bằng kêu cầu Mẹ Maria, Nữ hoàng của vùng Amazon. Mẹ đã tự hòa nhập chính mình, với lòng can đảm khiêm nhường của một người mẹ, hầu trở thành người bảo vệ chở che cho con cái Mẹ đang bị áp bức...

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy phó thác mọi người yếu hèn mong manh nhất và ngôi nhà chung của chúng ta cho Mẹ.