Thượng Hội Đồng Amazon: Bản dự thảo cuối của Thượng Hội Đồng được trình bầy

Cuộc họp lần thứ 14 của Thượng Hội Đồng các Giám mục đặc biệt của vùng Amazon đã được nhóm họp vào sáng thứ Hai ngày 21 tháng 10, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô và 184 nghị phụ và các tham dự viên của Thượng hội đồng tại Hội trường. Thượng hội đồng sẽ kết thúc vào Chúa Nhật ngày 27 tháng 10 tới đây.
(Tin Vatican)
Đức Hồng Y Claudio Hummes, Chủ tọa của Thượng Hội Đồng đã trình bày một tập tài liệu dự thảo cuối của Thượng hội đồng Vùng Amazon cho những tham dự viên tại Hội trường vào sáng thứ Hai. Các văn bản đã được đúc kết và tổng hợp từ các bài tường thuật, hội thảo của các tham dự viên trình bày và bàn thảo trong quá trình làm việc, bây giờ được đúc kết và gửi đến các nhóm nhỏ để thảo luận và lấy ý kiến chung.

Chương trình cho những ngày sắp tới
Những sửa đổi sẽ được vị chủ tịch và ban thư ký đúc kết thành một văn kiện cuối cùng, với sự giúp đỡ của các chuyên gia. Sau đó, văn bản sẽ được Ủy ban điều hợp Thượng Hội Đồng duyệt xét lại; và chiều thứ Sáu 25/10 tài liệu sẽ được công bố trong hội đường trong phiên họp thứ 15 của Thượng hội đồng. Cuối cùng, vào chiều thứ Bảy, trong phiên họp thứ 16, các Nghị phụ và các tham dự viên của Thượng hội đồng sẽ bỏ phiếu văn kiện này.
Bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Héctor Cabrejos Vidarte
Phiên họp ngày Thứ Hai bắt đầu như thường lệ với giờ cầu nguyện kinh sáng. Bài chia sẻ do Đức Tổng Giám Mục Héctor Cabrejos Vidarte của Tổng Giáo phận Trujillo, nước Mexico; Ngài cũng là Chủ tịch của CELAM (Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh). Ngài mời gọi những người hiện diện hãy suy tư về thái độ của Thánh Phanxicô qua bài ca muôn tạo vật của Ngài.
Đối với Thánh Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Trujillo cho hay, vẻ đẹp đối với người Kitô chúng ta, không phải là vấn đề thẩm mỹ, mà là tình yêu, tình huynh đệ, và trên hết là ân Chúa. Thánh Phanxicô thành Assisi, đã ấp ủ tất cả các tạo vật với một tình yêu tha thiết và một mối quan tâm chưa từng thấy, Ngài hợp cùng các thụ tạo để ca khen chúc tụng Chúa. Trong ý nghĩa này, Thánh Phanxicô đã trở thành người tiên khởi yêu mến và hòa nhập với thiên nhiên ngay từ thời trung cổ...

Để biết, để nhận ra, và để khôi phục
Đức Tổng Giám Mục Trujillo cho rằng ba động từ - để biết, để nhận ra, để khôi phục lại – là khởi đầu của sự hòa nhập nhịp nhàng cho cuộc hành trình tâm linh của vị thánh nghèo khó thành Assisi; nghĩa là để nhận ra Đấng toàn Thiện tối cao, những ân sủng của Ngài mà ngợi khen Chúa. Đối với Thánh Phanxicô, tội lỗi chỉ là một mặt của thân phận con người mà thôi! còn nhiều lãnh vực khác như là sự tốt lành và lời ngợi ca. Đức Tổng Giám Mục Cabrejos Vidarte giảng giải “vì tội lỗi làm tổn thương mối quan hệ con thảo với Chúa, nên con người không thể ngợi khen Thiên Chúa đầy đủ được như lòng họ mong muốn.

Thiên Chúa, Cha của muôn người muôn vật
Thánh Phanxicô tuyên dương trong bài ca ”Tạo Vật” hãy ngợi khen Chúa. Thật vậy các tạo vật có thể lấp đầy những khoảng trống do con người tạo ra vì tội lỗi để mà ngợi ca Chúa. Đức Tổng Giám Mục giảng tiếp rằng: Thánh Phanxicô khám phá ra Thiên Chúa nơi các tạo vật và sự sáng tạo của Thiên Chúa được phục hồi, vì Ngài không chỉ là Cha của muôn người, mà còn là Cha của muôn vật...
Phiên họp buổi sáng đã kết thúc qua bài phát biểu của một vị khách đặc biệt tập trung vào chủ đề sinh thái toàn diện, đặc biệt đến sự biến đổi khí hậu.