Đức Thánh Cha gặp gỡ nhóm người bản địa.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ một nhóm người bản địa tham gia Thượng hội đồng Vùng Amazon và nhìn nhận sự cần thiết phải đem Tin Mừng tới cho vùng này. (Tin Vatican)

Khoảng 3 giờ 30 chiều ngày thứ năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ khoảng 40 người dân bản địa, một số tham gia Thượng hội đồng Amazon, số khác tham gia vào các hoạt động văn hóa đang diễn ra song song với Thượng Hội đồng tại Rome. Nhóm này được Đức Hồng Y Claudio Hummes, người Brazil và Đức Tổng Giám Mục Roque Paloschi, giáo phận Porto Velho, Brazil tháp tùng

Theo tuyên cáo của ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh thì cuộc họp được mở đầu bằng hai bài phát biểu ngắn, được một người nữ và một người nam, đại diện cho người dân bản địa trình bầy. Họ bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì đã triệu tập Thượng hội đồng, và yêu cầu giúp đỡ thực hiện những ước muốn của dân bản địa, đảm bảo một nếp sống bình an và hạnh phúc cho người dân bản địa, chăm sóc vùng rừng núi của họ và bảo vệ vùng sông biển của họ cho con cháu được thừa hưởng trong tương lai!

Sau đó Đức Thanh Cha Phanxicô đáp từ ngắn cho những người hiện diện, nhấn mạnh đến cách rao giảng Tin mừng, như một hạt giống rơi xuống đất tốt làm phát sinh ra nhiều hoa trái... Liên quan đến Vùng Amazon, Văn phòng Báo chí Vatican tiếp tục thì Đức Thánh Cha đã nêu ra sự nguy hiểm của các hình thức thực dân mới.

Cuối cùng, Đức Thanh Cha Phanxicô đề cập đến nguồn gốc Kitô giáo, được phát sinh ra từ Do Thái, được phát triển trong thế giới Hy Lạp - Latinh, và sau đó lan tỏa đến các vùng đất khác như Slavic, Á Đông và Mỹ châu và Đức Thanh Cha Phanxicô đã nhắc lại sự cần thiết phải tái truyền bá Tin Mừng. Mọi người có thể đón nhận được Tin mừng của Chúa bằng văn hóa riêng của quê hương đất nước họ sinh sống.