Hội nghị gia đình thế giới tiếp theo sẽ được tổ chức tại Rome vào năm 2021

Đức Hồng Y Kevin Farrell, Chủ tịch Bộ Giáo dân tại Vatican cho hay Đại hội Gia đình Thế giới tiếp theo sẽ diễn ra tại Rome vào năm 2021.
Chủ đề và địa điểm tổ chức chưa được công bố. Theo Đức Hồng Y Kevin Farrell, chủ tịch bộ đặc trách về Giáo dân công bố vào chiều Chúa Nhật tại Công viên Phoenix của Dublin, nơi Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc lễ bế mạc Đại hội Thế giới lần thứ 9, với nhiều gia đình đến từ khắp đất nước Ireland và nhiều phần đất của thế giới.
Trong bài phát biểu kết thúc của mình, Đức Hồng Y Farrell lưu ý rằng hàng ngàn gia đình đã đến “để chia sẻ niềm vui của Tin Mừng. Họ đến với tinh thần hiệp thông và chia sẻ tình bạn trong Giáo hội”. Đức Hồng Y nói về các kinh nghiệm tham gia các Đại hội Thế giới về Gia đình là nguồn cảm hứng cho các gia đình và con cái của họ, những người sẽ "nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của ơn gọi của họ và gia đình của họ trong Giáo hội khi họ trở về lại với cộng đoàn, với giáo xứ của họ ”.
Kỷ niệm năm năm Tông huấn Amoris laetitia (Niềm Vui Yêu Thương)
Năm 2021 cũng là năm đánh dấu kỷ niệm lần thứ năm của Tông huấn Amoris Laetitia ra đời, Đức Thánh Cha Phanxicô khi nói về niềm vui của tình yêu, Amoris laetitia, đã cung cấp nhiều dữ liệu cho các Đại hội học hỏi suy tư trước cũng như trong Đại hội nghị thế giới về gia đình, nó còn là nguồn cảm hứng cho các chủ đề: “Tin Mừng của Gia Đình: Niềm vui cho Thế Giới”. Hội nghị gia đình thế giới tiếp theo sẽ được tổ chức tại Rome vào năm 2021.
Đức Hồng Y Kevin Farrell, Chủ tịch của bộ Giáo dân tại Vatican cho hay rằng cuộc họp thế giới tiếp theo của gia đình sẽ diễn ra tại Rome vào năm 2021. Địa danh cho Ngày Thế giới Gia đình kế tiếp là một bí mật được bảo mật chặt chẽ, chỉ ít người được biết, kể cả Đức Thánh Cha cũng tuân thủ quyết định của bộ Gia đình và Đời sống, là ủy ban có trách nhiệm tổ chức cho các sự kiện này.