Ngày Quốc tế Văn học Công Giáo tại Rome từ ngày 26-29 tháng 6 năm 2019

Truyền thông Tòa thánh Vatican cho hay đang tổ chức ba ngày Đại hội Văn học Công Giáo từ ngày 26 đến 29 tháng 6 tại Rome, nơi sẽ quy tụ các tác phẩm và sản phẩm của các nhà xuất bản Công Giáo khắp nơi trên thế giới.
Ba ngày Đại hội này là cơ hội để thảo luận, tranh cãi, diễn giải và trao đổi... Mục đích của Đại hội Quốc tế về Văn học Công Giáo lân này là tạo cho các nhà xuất bản Công Giáo có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và giúp phát triển các sáng kiến mới cho việc xuất bản.
Chia sẻ kinh nghiệm xuất bản
Tổng trưởng Thánh bộ Truyền thông Vatican, ĐTGM Paolo Ruffini, sẽ khai mạc biến cố này. Ngài sẽ được góp ý bởi nhiều chuyên gia xuất bản, những người nhận định về những thử thách và khó khăn mà thế giới xuất bản Công Giáo phải đối diện trong một thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Những suy tư học hỏi này sẽ được phong phú do những kinh nghiệm được chia sẻ của các nhà xuất bản Công Giáo trên khắp các lục địa năm châu. Các sinh hoạt khác bao gồm các bài thuyết trình của các chuyên gia làm sao nâng cao sản phẩm và sự sự xuất hiện "thư viện" trực tuyến.
Triển Lãm các ấn bản và Thánh lễ
Triển lãm các ấn bản sẽ cho phép người tham gia tiếp cận với các sản phẩm của họ và trình bày các sáng kiến mới cho nhau... Một loạt các cuộc hội thảo bàn tròn cũng sẽ tạo điều kiện để trao đổi ý kiến và kinh nghiệm trong các bối cảnh văn hóa khác nhau. Ngoài việc tiếp cận với các tác phẩm văn hóa, thì đây cũng là một cơ hội để tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành trong ngày lễ các Thánh Phêrô và Phaolô tại Vatican, Đế đô Roma.
Thông tin và đăng ký
Để biết thêm thông tin và đăng ký, xin vui lòng viết điện thư về gec@spc.va