Đàng Thánh Giá “Thiên Chúa là Lòng Thương Xót” do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại hí trường Côlôsêô
Bài Suy Niệm của Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti Tổng Giám Mục Perugia
Bản dịch Việt Ngữ của J.B. Đặng Minh An


Chặng thứ Bẩy
Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu

Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ

Trích Sách Tiên Tri Isaiah (53:5)

Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.

Chúa Giêsu ngã lần nữa. Bị giày xéo nhưng không chết bởi sức nặng của thập giá. Một lần nữa Ngài không che dấu nhân tính của mình. Đó là một kinh nghiệm về các giới hạn của sự bất lực, xấu hổ trước những kẻ chế giễu Người, hổ thẹn trước những ai đã từng hy vọng nơi Ngài. Không ai muốn té ngã và cảm nghiệm sự thất bại, đặc biệt là trước mặt người khác.

Mọi người thường nổi loạn chống lại ý tưởng không có quyền lực trong tay, không thể đi tiếp trong cuộc sống. Chúa Giêsu, thay vào đó, là hiện thân “sức mạnh của tình trạng vô quyền lực”. Ngài cảm nghiệm được cả đau khổ của thập giá lẫn sức mạnh cứu độ của đức tin. Chỉ có Chúa mới có thể cứu độ chúng ta. Chỉ có Chúa mới có thể biến đổi một dấu chỉ của cái chết thành một thánh giá vinh quang.

Nếu Chúa Giêsu đã ngã xuống đất lần thứ hai bởi sức nặng của tội lỗi chúng ta, thì chúng ta cũng phải chấp nhận những cái té ngã của chúng ta, nhìn nhận rằng chúng ta đã vấp ngã trong quá khứ, và chúng ta có khả năng lại vấp ngã một lần nữa bởi tội lỗi của chúng ta. Hãy để chúng ta nhận ra sự bất lực của chúng ta không thể tự cứu mình bằng sức mạnh của chính chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chấp nhận sự sỉ nhục vì té ngã một lần nữa
khi tất cả mọi người đang nhìn vào,
chúng con muốn không chỉ chiêm niệm Chúa nằm sóng xoài trong cát bụi,
nhưng muốn nghĩ đến điều đó từ chính nơi chúng con đã vấp ngã vì những yếu đuối của chúng con.
Để chúng con nhận thức được tội lỗi của mình,
và cho chúng con ý chí, phát sinh từ đau đớn, để có thể đứng lên một lần nữa.
Xin ban cho toàn thể Giáo Hội của Chúa nhận thức về đau khổ.
Xin trao ban cách riêng cho các thừa tác viên của bí tích Hòa Giải ân sủng là những giọt nước mắt cho những tội lỗi của chính mình.
Làm sao họ có thể cầu xin lòng thương xót của Chúa cho bản thân và những người khác
nếu họ trước tiên không biết làm thế nào để hối tiếc những lỗi lầm của chính mình?