Đàng Thánh Giá “Thiên Chúa là Lòng Thương Xót” do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại hí trường Côlôsêô
Bài Suy Niệm của Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti Tổng Giám Mục Perugia
Bản dịch Việt Ngữ của J.B. Đặng Minh An


Chặng thứ Mười
Chúa Giêsu bị lột áo


X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ

Phúc Âm theo Thánh Máccô (15:24)

Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì.

Dưới chân thập giá, bên dưới Đấng chịu đóng đinh và những kẻ tội phạm đau khổ, là những lính tráng đang tranh cãi với nhau về áo xống của Chúa Giêsu. Đây là sự ti tiện của cái ác.

Những biểu hiện trên khuôn mặt của những người lính quá cách biệt và khác hẳn với sự đau khổ cũng như những sự kiện xảy ra tỏ tường xung quanh họ. Dường như những chuyện đó không ảnh hưởng gì đến họ. Trong khi Con Thiên Chúa đang trải qua những đau khổ của thập giá, họ tiếp tục sống một cuộc sống bị chi phối duy nhất bởi đam mê của họ. Đây là nghịch lý lớn nhất của tự do mà Thiên Chúa đã ban cho con cái mình. Đối mặt với cái chết của Chúa Giêsu, mỗi người nam nữ có thể lựa chọn: hoặc là chiêm ngưỡng Chúa Kitô hoặc là “bắt thăm”.

Khoảng cách giữa Đấng chịu đóng đinh và những đao phủ thủ hành hình Ngài là quá lớn. Trò chơi đáng thương để xem ai được áo xống của Người không làm cho họ nắm bắt được ý nghĩa của một cơ thể vô phương tự vệ và bị khinh miệt, bị chế giễu và chịu tử đạo, trong đó thánh ý Chúa được thực hiện cho phần rỗi của tất cả nhân loại.

Cơ thể mà Chúa Cha “chuẩn bị” cho Con của Ngài (xem Tv 40: 7; Dt 10: 5) giờ đây mạc khải tình yêu của Chúa Con đối với Chúa Cha và ân sủng tổng thể mà Chúa Giêsu trao ban cho nhân loại. Đó là cơ thể bị tước hết tất cả mọi thứ ngoại trừ tình yêu, là cơ thể chứa đựng trong chính nó sự đau khổ vô biên của nhân loại và cho thấy tất cả những vết thương của nó; trên tất cả, những vết thương đau đớn nhất: là các vết thương của những trẻ em bị lạm dụng.

Cơ thể lặng câm và đẫm máu ấy, chịu đánh đòn và bị sỉ nhục, chỉ ra con đường của công lý; đó là công lý của Thiên Chúa, là điều biến đổi sự đau khổ tồi tệ nhất bởi ánh sáng của sự sống lại.

Lạy Chúa Giêsu,
Con muốn mang đến với Chúa tất cả những khổ đau của nhân loại.
Những thi thể của những người nam, nữ, trẻ em và người già, người bệnh và người tàn tật mà nhân phẩm của họ không được tôn trọng.
Quá nhiều bạo lực trong lịch sử đã đánh vào điều thân thiết nhất của nhân loại, vào điều thánh thiêng và được chúc phúc bởi vì nó đến từ Thiên Chúa.
Chúng tôi cầu xin cùng Chúa, cho những ai đã bị vi phạm đến những chiều sâu của con người họ, cho những ai không biết đánh giá cao những mầu nhiệm của cơ thể mình, cho những ai không thể chấp nhận cái đẹp hay những kẻ làm biến dạng nó, cho những người không tôn trọng sự mỏng dòn và thánh thiêng của cơ thể đang già đi và chết dần.
Và một ngày nào đó, sẽ sống lại!