Đàng Thánh Giá “Thiên Chúa là Lòng Thương Xót” do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại hí trường Côlôsêô
Bài Suy Niệm của Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti Tổng Giám Mục Perugia
Bản dịch Việt Ngữ của J.B. Đặng Minh An


Chặng Thứ Nhất
Chúa Giêsu bị kết án tử hình


X. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu
Đ. Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ

Phúc Âm theo Thánh Máccô (15:14-15)

Ông Philatô lại hỏi: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Philatô phóng thích tên Baraba, và truyền đánh đòn Đức Giêsu, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá.

Chúa Giêsu cô đơn trước các quyền lực của thế gian này. Ngài bó tay hoàn toàn trước công lý của loài người. Philatô thấy mình đứng trước một mầu nhiệm không thể hiểu được. Ông đặt ra những câu hỏi và yêu cầu những lời giải thích. Ông đang tìm kiếm một giải pháp và ông gần như chạm được vào ngưỡng cửa của sự thật. Tuy nhiên, ông quyết định không vượt qua nó. Giữa cuộc sống và sự thật, ông chọn cuộc sống riêng của mình. Giữa hiện tại và vĩnh cửu, ông lựa chọn hiện tại.

Đám đông đã chọn Baraba chứ không phải Chúa Giêsu. Đám đông mong muốn thứ công lý trần thế và kẻ mà họ nghĩ có thể mang thứ công lý ấy đến cho họ; họ từ bỏ Đấng có thể giải thoát họ khỏi sự áp bức và khỏi ách nô lệ. Nhưng công lý của Chúa Giêsu không đến thông qua một cuộc cách mạng; nhưng đến theo tai tiếng của thập giá. Chúa Giêsu gạt sang một bên mọi kế hoạch giải phóng vì Người gánh lên mình tội lỗi của thế gian, và Người không đáp lại cái ác với cái ác. Thế gian không hiểu rằng công lý của Thiên Chúa có thể đến từ sự thất bại của Con Người.

Hôm nay mỗi người chúng ta là một phần tích hợp trong đám đông đang gào lên “Đóng đinh nó đi!”. Không ai trong chúng ta là ngoại lệ. Đám đông và Philatô, trong thực tế, được dẫn dắt bởi một cảm thức đang đoàn kết tất cả họ lại với nhau là sự sợ hãi. Sợ mất an ninh, tài sản của họ, cuộc sống của họ. Nhưng Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một con đưòng khác.

Lạy Chúa Giêsu,
chúng con giống hệt như những con người này biết chừng nào.
Bao nhiêu nỗi sợ chồng chất trong cuộc sống chúng con!
Chúng con sợ những người khác với chúng con, người nước ngoài, người di cư.
Chúng con sợ tương lai, sợ những bất ngờ, đau khổ.
Bao nhiêu nỗi sợ trong gia đình, nơi làm việc của chúng con, thành phố, làng mạc của chúng con...
Và có lẽ chúng con cũng sợ Thiên Chúa, đó là sự sợ hãi công lý của Thiên Chúa phát sinh từ một đức tin yếu kém, từ kiến thức nghèo nàn về chính mình của chúng con, và sự hoài nghi lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã bị lên án bởi những người nam nữ đầy sợ hãi, xin giải thoát chúng con khỏi sự sợ hãi phán quyết của Chúa.
Xin đừng để tiếng rên la đau đớn của chúng con ngăn cản chúng con nghe lời mời gọi nhẹ nhàng của Chúa: “Đừng sợ!”