THƯ VIỆN GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS


Năm Chín Chục hành trình Thư Viện
Mười sáu năm tiến triển bao nhiêu
Vài ngàn cuốn sách cũng nhiều
Năm nay số sách sớm chiều tăng thêm

Từ Thự Viện Thanh Niên tươi mát
Vạn cảo thơm1 ngào ngạt sách kinh
Lắng nghe thư mục tự tình :
Cổ kim đủ loại, có mình có ta

Nhiều sách quý gần xa đủ cả
Không cần phải vất vả kiếm đâu
Tây, ta, nôm, hán bắc cầu
Sách này thơm ngát hương cau ruộng đồng

Người gầy dựng Đinh Đồng Thượng Sách
Mười sáu năm trọng trách hai vai
Có Trần Anh Dũng miệt mài
Cùng chung lo có mười hai tay chèo

Nhóm Thư Viện bước theo Giáo Xứ
Bốn nữ lưu bộ tứ thông công
Vào Ban Thường vụ Hội đồng :
Thủy Tiên và Phúc, Kim Trung, Tiên Trần 2

Mỗi cuốn sách đều cần có cote
Trên từng ngăn có một chỗ riêng
Xem xong xin trả lại liền
Đừng quên sách vở thánh hiền coi chung.

Lê Đình Thông
---
I Phương cảo (芳 稿) : pho sách
2 Cao Thị Thủy Tiên, Trần Thị Phúc, Trần Kim Trung, Trần Thị Trúc Tiên