VATICAN, Zenit -- Thư viện Toà Thánh Vatican sẽ mở cửa lại vào ngày 20.09 sau 3 năm tu sửa,bảo đảm an toàn và hiện đại hoá. Một cuộc triển lãm và mợt hội thảo sẽ đánh dấu sự kiện nầy vào tháng 11. ĐHY Raffaele Farina,SDB, quản thủ thư viện Hội Thánh La Mã, đã thông báo việc mở cửa lại nầy cho các nhà nghiên cứu trong một cuộc họp báo do Ngài chủ toạ ngày 13.09 tại “Salon Sixtine”, với sự trợ thủ của ĐGM Cesare Pasini, của ngài Pier Carlo Cuscianna, giám đốc kỹ thuật của phủ thủ hiến Thành phố Vatican; của ngài Giovanni Giavazzi, chủ tịch Tổ Chức “Italcementi” (Xi Măng Ý),là xí nghiệp đã thực hiện công trình tuyệt tác củng cố cấu trúc thu viện, và ngài Gennaro Guala,kỹ sư của “Italcementi”.

Lãnh vực can thiệp thứ hai là bảo đảm an ninh và thứ ba là hợp lý hoá các khu vực khác nhau củ thư viện và thư khố lưu trữ. Cuộc triển lãm sẽ có chủ đề: ”Biết thư viện Vatican, một lịch sử hướng tới tương lai” sẽ được khánh thành ngày 10.11 trong phòng trưng bày “Charlemagne”, cánh trái hàng cột Bernin và ngày 11 – 13.11 là hội nghị về Thư Viện nầy như là một cơ sở phục vụ nghiên cứu.