Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ đã tìm ra một lá thư của Kha Luân Bố (Christopher Columbus) đã bị đánh cắp từ thư viện Vatican.

Bức thư, trong đó Kha Luân Bố trình bày với Tòa Thánh về những khám phá của ông về châu Mỹ, đã được tìm thấy trong bộ sưu tập của một người đàn ông tại Mỹ. Ông Robert Parsons không biết đó là một tài sản của Tòa Thánh đã bị đánh cắp; và đã phải bỏ ra 875,000 Mỹ Kim để mua lá thư này vào năm 2004. Ông đã qua đời vào năm 2014 và nay thì bà vợ Mary Parsons đồng ý trả lại bức thư cho thư viện Vatican.

Tờ Wall Street Journal cho biết bức thư của Kha Luân Bố gởi cho Tòa Thánh vào năm 1493 đã bị đánh cắp không biết vào lúc nào và bức thư được trưng bày trong thư viện Vatican chỉ là một bản sao trong khi bản gốc đã bị mất