Trung Thu Viễn Xứ

Trăng sáng đầu non nhớ cuối non
Trăng sao thấp thoáng mấy hàng thông
Sương khuya non nước còn rơi lệ
Nhớ tháng ngày qua dạ mỏi mòn

Trăng rằm đùa giỡn bến Xuân Hương
Hồ thu sương lạnh nhuốm tang thương
Non nuớc Lâm Viên là nguyệt bạch
Hằng Nga dượt lại khúc Nghê Thường

Tháp chuông trường cũ* còn im bặt
Mà nghe nức nở cuối thôn đoài
Ngày rằm trăng úa tuy vằng vặc
Cũng chẳng sáng soi dạ cảm hoài

Trăng rằm tháng Tám tròn thúng lúa
Mà còn rơi rớt hạt thương đau
Vầng trăng năm cũ mang màu lụa
Thời gian còn lại có bao lâu ?

Paris, Trung Thu Bính Thân
Lê Đình Thông

* Đại Học Công Giáo Đà Lạt