Hợp tác quốc tế và đối thoại liên tôn là những cách tốt nhất để chống lại sự gia tăng của chủ nghĩa bất khoan dung tôn giáo. Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Bộ trưởng Quan hệ với các dân nước, đã phát biểu như trên tại một hội nghị về truyền giáo. Theo Đức Tổng Giám Mục, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và bạo lực đã trở thành vấn đề cấp bách. Ngài kêu gọi thế giới phải có những hành động phối hợp "để đảm bảo sự hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn những hành động tàn bạo, cũng như để khẳng định sự ủng hộ vô điều kiện cho tự do tôn giáo và lên án tất cả các loại phân biệt đối xử và bất khoan dung tôn giáo".

Đức Tổng Giám Mục than phiền rằng đã có "một sự tăng trưởng theo cấp số nhân những trường hợp bất khoan dung, những hình thái phân biệt đối xử, chủ nghĩa cực đoan, và những chà đạp tự do cá nhân."

Tuy không nêu đích danh một quốc gia Hồi giáo cụ thể nào, Đức Tổng Giám Mục cũng lưu ý rằng một số quốc gia đang hạn chế quyền tự do tôn giáo của các nhóm thiểu số và rằng luật báng bổ đang cung cấp "một cớ dễ dàng cho những người có ý định bắt bớ những người tuyên xưng một niềm tin tôn giáo khác với đa số."

Đức Tổng Giám Mục nhận xét rằng "sự bất ổn liên tục của Trung Đông đã làm trầm trọng thêm tình trạng bạo lực chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số, bao gồm cả các Kitô hữu.”

Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng lưu ý rằng tình trạng bất khoan dung tôn giáo cũng có thể nhìn thấy ở phương Tây", nơi các hình thức phân biệt đối xử thường xuất hiện trong vỏ bọc của cái gọi là "bảo vệ các giá trị dân chủ."