NGƯỜI VÔ GIA CƯ
Ảnh của Tấn Đạt
Thấy người không cửa không nhà
Màn trời chiếu đất thật là đau thương
Phúc cho ai có lòng thương.
(nđc)