ĐTC sẽ tiếp 6000 người vô gia cư tại Âu Châu
Thanh Quảng sdb

Theo tin từ đài phát thanh Vatican ngày 2/5/2016 thì ĐTC Phanxicô sẽ tiếp kiến 6000 người vô gia cư từ khắp châu lục Âu chau hành hương về Roma nhân dịp kết thúc Năm thánh Lòng Chúa thương xót vào các ngày 11-13/11/2016. Cuộc hành hương này sẽ được Hội Huynh Đệ (Brothers Association) tổ chức. Đây là một sáng kiến được phát sinh từ cuộc hành hương năm 2014 hành hương của 150 người sống ở các hè phố nước Pháp. Cuộc hành hương năm 2016 này được nhiều tổ chức khắp Châu Âu cộng tác hỗ trợ nhằm qui tụ được đông đảo những người nghèo vô gia cư tại Âu châu tham gia.

Chương trình Lễ hội này sẽ ắp đầy niềm vui và lòng từ bi được trình bày hội thảo qua các giờ giáo lý, cầu nguyện và lắng nghe tâm tư của Đức Thánh Cha Phanxicô. Lễ Hội sẽ được chia ra làm nhiều nhóm theo ngôn ngữ để sinh hoạt đồng đội.