NASA cho biết một trong các xe rô bô chạy trên Sao Hỏa đã tìm thấy chứng cớ là nhiều khu vực trên Sao Hỏa trước đây từng có đủ độ ẩm ướt để cho sự sống khai mở.

Một viên chức hàng đầu của cơ quan NASA hôm thứ Ba nói rằng xe rô bô thám hiểm Opportunity đã đáp xuống một khu vực trước kia từng ngập nước.

Các viên chức Nasa nói rằng môi trường thời đó đã rất thích hợp cho sự sống, mặc dầu hiện vẫn chưa tìm được bằng chứng trực tiếp là đã có sự sống.

Xe rô bô Opportunity và xe rô bô song sinh Spirit hiện đang làm việc trên hai phía đối nghịch của Sao Hỏa, để tìm dấu vết cho thấy có nước.(voa)