Opportunity, con tàu thứ hai của Nasa, đã hạ cánh thành công xuống bề mặt sao Hỏa và tại đây nó sẽ đi tìm dấu hiệu sự sống trên hành tinh này.

Con tàu tự hành mới hạ cánh lúc 0505 GMT.

Opportunity hạ cánh trên một bề mặt phẳng, ở độ cao nhất (so với mặt biển) đối với mọi chuyến hạ cánh trước đây của Nasa.

Trước đó, con tàu Spirit đã gửi về những bức ảnh sao Hỏa ấn tượng, nhưng từ hôm thứ Tư, ngưng hoạt động.

Tuy vậy, các khoa học gia Nasa nói họ đang có tiến bộ trong việc chạy chữa cho Spirit.

Người quản lý Nasa gọi nhóm nghiên cứu sao Hỏa là "giỏi nhất trên thế giới": "Đây là thành tựu đặc biệt phi thường."

Các nhà điều khiển đã ôm nhau chúc mừng vào lúc tín hiệu xác nhận hạ cánh truyền về trái đất.

Thành công

Tín hiệu gửi về trái đất cho thấy không có lỗi kỹ thuật nào với con tàu.

Những bức ảnh đầu tiên về địa điểm hạ cánh tàu Opportunity xuất hiện lúc 0912 GMT, xác nhận con tàu đã rút lại các túi khí và triển khai mạng sử dụng năng lượng mặt trời thành công.

Các hình ảnh cho thấy một không gian lạ, gần như không có đá ngoại trừ một lớp nổi lên gần đó mà có thể là mục tiêu khảo sát khi con tàu đã sẵn sàng.

Một sự dao động trong tín hiệu con tàu ban đầu cho thấy nó đã xoay trên bề mặt sao Hỏa trong 20 phút trước khi hạ cánh. Nhưng hóa ra đó là vì ăngten của Opportunity chỉ xuống dưới và tín hiệu nảy lên từ bề mặt sao Hỏa.

Opportunity đến gần bề mặt sao Hỏa ở tốc độ 19.000 cây số mỗi giờ. Nó sử dụng một chiếc dù để giảm nhẹ tốc độ và túi khí để đỡ cho việc hạ cánh.(BBC)