Cơ quan không gian Nga cho hay là phi thuyền chở hàng của Nga đã cập bến thành công vào Trạm Không Gian Quốc Tế.

Con tàu không người lái đã chở khoảng hai tấn hàng cung cấp tới trạm không gian.

Trong số hàng cung cấp là một đồ phụ tùng cần thiết để thay thế một cái ống mà trước đây trong tháng này đã khiến cho không khí bị rò thoát ra ngoài trong trạm không gian bay quanh quĩ đạo.

Phi thuyền của Nga đã là mối liên lạc duy nhất với Trạm Không Gian QuốcTế kể từ khi mất đi chiếc tầu con thoi không gian Colombia của Mỹ một năm trưóc đây.

Con tầu chở hàng cũng chở theo các bức thư riêng cho Phi hành gia Michael Kaleri của Hoa Kỳ và nhà du hành vũ trụ Alexander Kaleri của Nga. Hai người này đã trải qua một nửa cuộc hành trình dài sáu tháng trong trạm không gian.(BBC)