MẸ VIỆT NAM
Ảnh của Diệp Hải Dung, Australia
Cúi xin Mẹ, ơi Mẹ Việt Nam
Đoái thương chúng con
giúp chúng con tìm về tương lai,
Mẹ như sao mai.
(Trích ca khúc của Nguyễn Tiên)