MẸ MARIA MẸ VIỆT NAM
Ảnh của Mỹ Lê
Dâng lên Mẹ cả triệu người đất Việt,
Nơi hải ngoại tình yêu thương tha thiết.
Muôn, muôn đời Mẹ là Mẹ Việt Nam,
Mẹ luôn thương dân Việt, mãi ủi an.
Hằng Cứu Giúp, Mẹ phù trì, che chở..
(KD)