Friday, May 26, 2013

Kính gửi: - Quý Đức Cha
- Quý Đức Ông và Quý Cha

Đính Kèm Attached File là Đơn Ghi Danh và Chương Trình Đại Hội Emmaus V sẻ được tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo, Giáo Phận Orange, California từ ngày 14-17 tháng 10 năm 2013.

Logo Emmaus V và chủ đề "Chúa Giêsu Kitô: Đấng Khai Mở và Kiện Toàn Đức Tin" trích từ Lời Chúa trong Thư gửi Tín Hữu Do Thái (Dt 12:2) phần nào diển tả được niềm tin vào Thiên Chúa, ý nghĩa và niềm vui lớn lao cho chúng ta tổ chức Đại Hội Linh Mục trong Năm Đức Tin tại Giáo Phận Orange nơi mà có Cộng Đoàn Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ - Cộng Đoàn Anaheim, St. Boniface Church.

Để chuẩn bị cho Đại Hội Emmaus V được chu đáo, xin Quý Đức Ông và Quý Cha đừng ngần ngại tiếp tục cho ý kiến, đề nghị để Chương Trình Đại Hội được đầy đủ; xin gửi về địa chỉ email: ldcgvnhk@yahoo.com trước ngày 15 tháng 6 năm 2013.

Trong khi chờ đợi Chương Trình Emmaus V đầy đủ, in và gửi đến Quý Cha theo đường bưu điện sau ngày 15 tháng 6, Ban Tổ Chức bắt đầu nhận Đơn Ghi Danh từ ngày 1 tháng 6 nhằm phục vụ Quý Cha đi nghỉ Vacation trong mùa hè này. Phiếu Ghi Danh và Check gửi về địa chỉ: Federation of Vietnamese Catholics, P.O. Box 824, Westminster, CA 92684; Check ghi: Federation of Vietnamese Catholics, memo: Emmaus V.

Cùng với Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn, và Ban Tổ Chức Emmaus V, trân trọng kính mời Quý Đức Ông và Quý Cha sắp xếp thời gian tham dự.

Trân trọng kính chào,

Tổng thư ký Liên đoàn CGVN/HK