Danh Sách Linh Mục Việt Nam Tham Dự Đại Hội Emmaus V

Miền Đông Bắc Hoa Kỳ
(Connecticut , Maine , Massachusetts , New Jersey , New Hampshire , New York , Rhode Island , Vermont )

Miền Trung Đông Hoa Kỳ
( Delaware , Maryland , Pennsylvania , Virginia , W. Virginia , DC)
1. Msgr Trịnh Minh Trí Philadelphia , Pennsylvania

Miền Đông Nam Hoa Kỳ
( Alabama , Arkansas , Florida , Georgia , Louisiana , Mississippi , N. Carolia, S. Carolina , Tennessee )
2. Rev. Nguyễn Thanh Liêm Atlanta , Georgia

Miền Nam Hoa Kỳ
( New Mexico , Oklahoma , Texas )
3. Rev Nguyễn Khắc Hy San Antonio , Taxes (Thuyết Trình Viên)

Miền Trung Hoa Kỳ
( Illinois , Indiana , Iowa , Kentucky , Ohio , Kansas , Kentucky , Michigan , Minnesota ,
Missouri, Nebraska , N. Dakota, S. Dakota, Wisconsin , Wyoming )


4. Rev Peter Đỗ Quang Louisville , Kentucky
5. Rev Joseph Kim Sỹ Lansing, Missouri
6. Rev Anthony Ngô Chính Louisville , Kentucky

Miền Tây Bắc Hoa Kỳ
( Alaska , Idaho , Montana , Oregon , Utah , Washington )
7. Rev. Nguyễn Đ. Khánh Seattle , Washington State
8. Rev Lê Quang Hiền Spoken, Washington State (Thuyết Trình Viên)

Miền Tây Hoa Kỳ
(N. California, Colorado , Nevada )
9. Rev. Nguyễn Xuân Hương Sacramento , California
10. Rev Peter Võ Sơn Oakland , California

Miền Tây Nam Hoa Kỳ
( Arizona , S. California, Guam , Hawaii )
11. Bishop Mai Thanh Lương Orange , California (Thuyết Trình Viên)
12. Bishop Kevin Vann Orange , California (Thuyết Trình Viên)
13. Rev Mai Khải Hoàn Orange , California
14. Rev Chu Vinh Quang Orange , California
15. Rev Thái Quốc Bảo Orange , California
16. Rev Joseph Nguyễn Thái Orange , California
17. Rev. Tạ Anh Kiệt Orange , California
18. Rev. Đặng Chín Orange , California
19. Rev. Trịnh Minh Thái Orange , California
20. Rev. Trần Cao Thượng Orange , California
21. Rev Đinh Ngọc Quế Los Angeles , California
22. Rev. Christopher Phạm Tuấn Los Angeles , California
23. Rev. Nguyễn Thanh Sơn Orange , California (Thuyết Trình Viên)
24. Rev. Nguyễn Quang Trực Los Angeles , California (Thuyết Trình Viên)
25. Rev. Trần Công Nghị, Los Angles, California

Canada
25. Bishop Nguyễn Mạnh Hiếu Toronto , Canada (Thuyết Trình Viên)

....
Để chuẩn bị cho Đại Hội Emmaus V được chu đáo, xin Quý Đức Ông và Quý Cha vui lòng điền Đơn Ghi Danh và gởi về Ban Tổ Chức càng sớm càng tốt. Chân thành cảm tạ!