Giáo Phận Nha Trang - 19g00 Thứ Sáu Tuần Thánh 2013, tại tiền đường nhà thờ Giáo Xứ Hòa Nghĩa, giáo xứ đã tổ chức đêm diễn nguyện Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Xem hình ảnh

Được sự khích lệ và hướng dẫn của Cha Chánh xứ, Cha phó xứ, giáo xứ đã tổ chức đêm diễn nguyện thật ý nghĩa. Với thành phần diễn viên là anh chị em trong giáo xứ, mặc dầu không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhưng diễn xuất rất xuất sắc, làm cho mọi người xem thích thú. Vì là diễn nguyện cuộc khổ nạn của Chúa nên không có vỗ tay hoan hô, mà mọi người xem chỉ chiêm ngắm và gẫm suy. Hơn 1giờ Diễn Nguyện đông đảo Giáo dân yên lặng lắng xem.Sau diễn nguyện là phần phụng vụ lời Chúa cung nghinh Thánh Giá và phụng vụ Thánh Thể.