Vào lúc 21g30 ngày 30/3/2018 (thứ Sáu Tuần Thánh), cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa đã tham dự cuộc Diễn nguyện cuộc thương khó của Đức Giêsu. Qua cuộc diễn nguyện này, giúp cộng đoàn cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu vô đối của Thiên Chúa trước những tội lỗi của loài người. Để mỗi người biết chạy đến phó thác nơi Lòng Thương Xót của Chúa.

Xem Hình