Thứ 6 Tuần Thánh
Isaia 12: 1-8.11-14; Tvinh30; Do Thái 4: 14-16, 5: 7-9; Gioan 18: 1-19:42

Tưởng Niệm cuộc thương Khó Chúa

Chúa Nhật vừa qua chúng ta nghe đọc bài Thương Khó của thánh Matthêu. Hôm nay chúng ta nghe bài Thương Khó của thánh Gioan. Hai bài Thương Khó này khác hẵn nhau. Mỗi bài trình bày khía cạnh đặc biệt về những ngày cuối cùng của đời Chúa Giêsu, và ý nghĩa cho chúng ta.

Hôm nay theo phúc âm thánh Gioan chúng ta nghe một khía cạnh khác về sự Thương Khó và phần việc Chúa Giêsu trong bài Thương Khó đó. Suốt câu chuyện trong phúc âm thánh Gioan, Chúa Giêsu không phải là một nạn nhân đau khổ, nhưng là một nhân vật quyền quý. Thí dụ: đáng lý Chúa Giêsu bị xử phạt, thì thánh Gioan diễn tả Chúa Giêsu hoàn toàn điều khiển. Thật ra thì trong bài Thương Khó có những người khác bị xét xử là Philatô, người đi theo thất bại, và các lãnh đạo tôn giáo và quần chúng. Bắt đầu từ việc bắt Chúa Giêsu trong vườn cấy dầu cho đến khi Chúa Giêsu chịu chết, Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài bình thản và hành động như có sự điều khiển. Hãy chú ý, trong bài Thương Khó của thánh Gioan, Chúa Giêsu được diễn tả với các từ ngữ về vua chúa, ngay cả khi Ngài bị lính tráng và Philatô chế nhạo.

Chúng ta có thể mô tả cây thánh giá của Chúa Giêsu không phải là một dụng cụ để xử tử, mà là một cái ngai và Ngài cai trị từ trên ngai đó. Từ trên cây thánh giá, Chúa Giêsu ra chỉ thị săn sóc thân mẫu Ngài, và nói lên một tiếng lớn "Thế là đã hoàn tất". Từ trên cây thánh giá Ngài tự chọn lúc Ngài sinh thì, và sau cùng Ngài thắng trận. Trong phúc âm thánh Gioan sự chết của Chúa Giêsu là một cái chết "vinh hiển". Không có sự nhấn mạnh về sự can đảm tột bực của Ngài, hay là Ngài đã làm xong một việc rất khó khăn. Sự chết của Chúa Giêsu là một sự chết hoàn toàn khác biệt. Thiên Chúa làm xong một việc lớn lao trong Chúa Giêsu, một việc mà chúng ta không thể bắt chước được, hay có thể tự chúng ta làm được. Từ trên cây thánh giá chúng ta được cứu thoát. Quyền uy của sự dữ là tội lỗi và sự chết đã bị thất bại.

Thánh Gioan cho chúng ta thấy là chúng ta được lãnh phần điều gì Thiên Chúa đã làm. Chúng ta là những người thừa hưởng sự vinh hiển của Chúa Giêsu từ trên cây thánh giá. Chúng ta thường muốn nói về chúng ta là "những người làm việc gì". Nhưng, ở đây không như thế. Thánh Gioan muốn chúng ta suy ngẫm về sự đau đớn của Chúa Giêsu và bắt chước nỗi đau khổ của Ngài, và thật ra đây là điều không có trong câu chuyện. Và tội lỗi của loài người hay tội lỗi của chúng ta cũng không nói đến. Ngay cả sự ông Phêrô chối Chúa Giêsu ba lần, và các môn đệ khác bỏ Ngài. Ngoại trừ ba người phụ nữ và người môn đệ Ngài thương mến đứng dưới chân cây thánh giá. Chắc là đã có đủ cơ hội cho thánh Gioan nói rỏ hơn về sự đau đớn của Chúa Giêsu (như trình bày trong phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô của ông Mel Gibson). Nhưng, thánh Gioan không nói gì để gây tình cảm chúng ta về nỗi đau đớn của Chúa Kitô. Trái lại, thánh Gioan viết bài Thương Khó một cách mà suốt câu chuyện tín hữu cảm động và thốt lên lời như thánh Tôma nói khi ông ta gặp Chúa Giêsu sống lại "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con".

Khung cảnh sự xét xử trước Philatô là điểm chính trong bài Thương Khó của thánh Gioan. Câu chuyện chú trọng đến Chúa Giêsu là Vua. Đối với người La mã, hể ai xưng mình là vua thì sẽ phải bị tội là tranh giành với vua Xêda. Philatô giao Chúa Giêsu cho các lãnh đạo tôn giáo và quần chúng khi họ thách đố Philatô về dự định ông ta thả Chúa Giêsu. "Nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Xêda". Nhưng Chúa Giêsu là vua và không có gì nói thêm trong câu chuyện Thương Khó nếu Chúa Giêsu không cho phép. Người vô tội lãnh nhận tội lỗi chúng ta, và bằng lòng lãnh nhận thân phận đó. Không ai bắt buộc Chúa Giêsu làm như vậy. Ngài sẽ chịu đau khổ vì chúng ta và kết quả là chúng ta được thừa hưởng một đời sống mới.

Chúng ta không thể tách rời ngày hôm nay ra ngày thứ Năm Tuần Thánh, hay là ngày mừng lễ Phục Sinh. 3 ngày thánh này gồm làm một. Không thể nghĩ có sự Thương Khó ngoài khung cảnh ngày Phục Sinh. Chúng ta không mừng 3 ngày khác nhau, hay sự liên tục về những gì đã xãy ra trong quá khứ. Trong khi mỗi ngày có đặc tính riêng, 3 ngày không thể tách ra khỏi nhau. Thí dụ giảng về ngày thứ 6 Tuần thánh có thể thu hút tình cảm giáo dân, hay gợi nên lòng thống hối về "việc chúng ta đã làm cho Chúa Giêsu" . Thánh Gioan chứng tỏ Chúa Giêsu biết rõ và điều khiển mọi sự việc. Ngài bằng lòng chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Bởi thế, chúng ta không khóc than về sự chết của Ngài. Ngày hôm nay mặc dù đượm sự buồn bả, nhưng gợi niềm vui vì việc Thiên Chúa đã làm trong Chúa Giêsu cho chúng ta được hưởng nhờ.

Thánh giá không thể là một vật đến thình lình cho những ai chú ý đến phúc âm thánh Gioan cho đến giờ phút này. Thánh Gioan nói với chúng ta là Ngôi Lời nhập thể. Trong Chúa Giêsu chúng ta gặp sự hiện diện đầy tình thương yêu của Thiên Chúa của chúng ta. Nhưng, bóng tối âm u không thể che đậy ánh sáng. Bởi thế quyền lực sự dữ bắt đầu sớm để che đậy ánh sáng. Trong khi Thiên Chúa tỏ mình trong mọi lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, và chính qua cây thánh giá là sự tỏ mình Thiên Chúa hoàn toàn. Vì nếu chúng ta nhìn lên cây thánh giá, chúng ta thâm hiểu điều thánh Gioan nói trước "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một Người...”(Ga 3: 16).

Hôm nay cây thánh giá hoàn tất hình ảnh tình yêu thương của Thiên Chúa cho loài người tội lỗi. Khi Chúa Giêsu chết, máu và nước chảy ra bên cạnh sườn Ngài, và Ngài "phó giao Thần Khí" và Giáo Hội sẽ được sinh ra. Chúng ta mừng ngày thứ 6 tuần thánh, và chúng ta chờ đợi câu chuyện đầy đủ vào ngày Phục Sinh. Khi Chúa Kitô hiện ra cho các môn đệ và thổi hơi Thần khí trên các ông, Ngài ban năng lực cho các ông dể các ông tiếp tục công việc của Ngài là mặc khải gương mặt yêu thương của Thiên Chúa cho thề gian.

Hôm nay chúng ta sẽ mừng cây thánh giá trơn. Điều đó nhắc chúng ta sự hiến tế của Chúa Giêsu, và đó là biểu hiệu sự toàn thắng của Ngài trên sự chết là sự Phục Sinh. Điều gì Chúa Giêsu đã hoàn tất trên cây thánh giá được trình bày cho chúng ta, và chúng ta nghe đọc bài Thương Khó. Hôm nay chúng ta chăm chú nghe, giáo dân lãnh nhận câu chuyện và để câu chuyện tiếp tục sự cứu rỗi trong chúng ta. Với ơn Chúa Thánh Thần chúng ta, Giáo Hội, sẽ sống đời sống hy sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ hy sinh chúng ta cho những ai cần đến chúng ta, và chống sự bất công và tội lỗi dưới mọi hình thức giả dạn như Chúa Giêsu đã làm.

Cây thánh giá đưa lên và đi vào nhà thờ cho chúng ta thờ kính liên kết chúng ta làm một trong cộng đoàn này. Chúng ta nâng đở và bênh vực những ai đang đau khổ, hay đang chịu hy sinh tận cùng để sống trung thành với đức tin của người Kitô hữu. Chúng ta cầu nguyện cho những ai bị buộc tội và có thể bị tử hình vì đức tin của họ. Nhân danh cây thánh giá, chúng ta, các tín hữu, hy sinh đời sống chúng ta trong việc phục vụ tha nhân với tình thương yêu, cho những ai cần được giúp đở. Mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta vẽ hình cây thánh giá trên thân xác chúng ta, chúng ta nhớ là chúng ta sống dưới hình cây thánh giá.

Cũng như các phụ nữ đứng dưới chân cây thánh giá với Chúa Giêsu trong lúc Ngài hấp hối, thì chúng ta cũng thức với những người buồn phiền, đau đớn và hấp hối. Dấu thánh giá lại còn là dấu nhắc chúng ta là Chúa Giêsu không lạ lùng gì với những sự đau đớn và mất mát của chúng ta. Ngôn sứ Isaia giúp chúng ta nhìn nhận việc Chúa Giêsu, Người Tôi Tớ Đau Khổ,làm cho chúng ta. "Trái lại, chính các bệnh tật của chúng tôi, Ngài đã mang... "

Chúa Kitô đã đem sự yếu đuối và sự chết của chúng ta, những cử chỉ bạo tàn, những sự bất công và đê tiện, và thêm sự sợ chết của chúng ta vào cây thánh giá. Cây thánh giá thật là một điều kỳ lạ: qua sự chết, sự sống được ban cho chúng ta. Bởi thế, hôm nay chúng ta kính cây thánh giá và làm dấu thánh giá trên chúng ta, để nói lên lần nữa đức tin của chúng ta trong sự thay đổi cứ tiếp tục diễn ra qua câu chuyện chúng ta nghe về sự cứu rỗi của Chúa Kitô.

Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP


GOOD FRIDAY OF THE LORD’S PASSION
Isaiah 52: 13-53: 12; Psalm 31; Hebrews 4: 14-16, 5: 7-9; John 18: 1-19:42


Last Sunday we heard Matthew’s Passion account; today it is John’s. They stand in stark contrast to one another; each presents a unique perspective on the last day’s of Jesus’ life and their meaning for us.

Today, in John, we hear another perspective of the Passion and the role Jesus plays in it. Throughout John’s narrative Jesus is not a victim-sufferer, but a royal personage. For example, instead of his being on trial, John describes Jesus as fully in control. In fact, all the others in the account seem to be the ones on trial, Pilate, Jesus’ failed followers, the religious leaders and the crowds. Starting with his arrest in the garden, right up to his death, Jesus shows a calm and in-charge demeanor. Notice how many times in John’s account Jesus is described in royal terms, even when he is being mocked by the soldiers and Pilate.

One can even describe Jesus’ cross, less as an instrument of execution and more as a throne from which he rules. From his cross he directs the care of his mother and utters a final triumphant cry, "It is finished!" He decides the moment of his death and in the end he is victorious – from his cross. In John’s gospel, Jesus’ death is a "glorious" death. There is no emphasis on his extreme bravery, or that he is accomplishing a difficult task. Jesus’ death is in an entirely different category of death. God is accomplishing a great work in Jesus, something we cannot imitate or achieve on our own. From the cross we are freed from sin’s evil power over us and death is defeated.

John is showing us that we are the beneficiaries of what God is doing. We are like heirs, on the receiving end of Jesus’ glorification on the cross. We like to think of our selves as a "do-something people." But not here. John isn’t asking us to meditate on Jesus’ pain and imitate his suffering, in fact, these are almost entirely missing from the story. Nor is our human sinfulness stressed, or our guilt evoked – even though Peter denies Jesus three times and the other disciples (except the three women at the foot of the cross and "the disciple whom he loved) abandon him. There certainly would have been ample opportunity for John to be quite graphic about the infliction of pain on Jesus. (Mel Gibson did it in his movie, "The Passion of the Christ.") But John does nothing to stir up our feelings for the suffering Christ. Instead, he writes his Passion in such a way that all through it believers are moved to utter the cry Thomas will when he meets the risen Lord, "My Lord and my God."

The trial scene before Pilate is central in John’s account. The focus of the discussion is Jesus’ kingship. For the Romans anyone claiming kingship would be considered seditious, a rival to Caesar. Pilate surrenders Jesus to the religious leaders and the crowds when they challenge Pilate’s attempt to free Jesus. "If you release him, you are not a friend of Caesar." But king he is and nothing seems to happen in this Passion story without Jesus allowing it. The innocent one take’s on our sin and guilt and he willingly accepts that role; no one is forcing him to do this. He will suffer in our place and, as a result, we will be the heirs to new life.

We can’t isolate this day from what we celebrated on Holy Thursday, or will celebrate on Easter. These three days of the Triduum are of a piece. There can be no credible reflection on the Passion outside the context of the Resurrection. We are not celebrating three separate days, a chronological replaying of past events. While each of these three days has its uniqueness, they can’t be isolated from one another. Good Friday preaching, for example, is not supposed to draw on people’s emotions, or stir up guilt for "what we have done to Jesus." John shows that Jesus, with full knowledge and control, willed to die for our sins. So, we are not grieving his death. This day, even with its somber tones, evokes joy for what God has done, in Jesus, for our benefit.

The cross should be no surprise to anyone who has been attentive to John’s gospel up to this point. John told us that the Word became flesh; in Jesus we encounter the loving presence of our God. But darkness could not bear the Creator of light and so the forces of evil start early to try to quench the light. While God was revealed in all Jesus said and did, it is the cross that is the fullness of that revelation, for gazing on the cross reveals what we heard earlier in John, "God so loved the world that God gave the only Son....(3:16).

Today the cross is completing the picture of God’s love for sinful humanity. When Jesus dies blood and water will flow from his side and he will "hand over the spirit," and the church will be born. We celebrate Good Friday and we wait for the full story to be spoken on Easter, when Christ appears to his disciples and breathes his Spirit on them, empowering them to continue his work of revealing the gracious face of God to the world.

We will venerate the bare cross today. It is both a reminder of Jesus’ sacrifice and it is also a symbol of his triumph over death – his resurrection. What Jesus accomplished on the cross is made present to us, as we hear the Passion proclaimed. We are attentive listeners today, faithfully receiving the story and allowing it to continue its work of redemption in us. With the gift of the Spirit we, the church, will live Jesus’ self-giving life. We will give ourselves to those who need us and confront injustice and sin in whatever guises they present themselves – just as Jesus did.

The cross we raise high today and come forward to venerate, links us to one another in this community. We support and stand with those who are in pain or undergoing great sacrifices in order to be faithful Christians. We pray for those undergoing trials and even death, for their faith. In the name of the cross we believers give our lives away in loving service to those in need. Each time we make the sign of the cross and trace Jesus’ cross on our bodies, we are reminded that we live under the sign of the cross.

Like the women who stood company at the cross with Jesus in his agony, so we too keep vigil with those who are grieving, afflicted and dying. The sign of the cross also reminds us that Jesus is no stranger to our pain and loss. The prophet Isaiah helps us see the role Jesus, the Suffering Servant, fulfills for us, "Yet it was our infirmities that he bore, our sufferings that he endured...."

Christ has taken to the cross our weaknesses and our dyings; our acts of cruelty, injustice and pettiness; as well as our own mortality and fear of dying. What a paradox the cross is: through death, life has been given us. So, we venerate the cross before us today and we mark ourselves with the sign of the cross, renewing our faith in the transformation that continues to take place in us through our hearing the story of our salvation in Christ.