10. NGHI NGƯỜI TRỘM RÌU

Có người làm mất cái búa rìu, nghi ngờ đứa con của người hàng xóm ăn cắp, nhìn nó đi trên đường giống như người ăn cắp cái búa rìu của mình, cách nói năng của nó cũng giống như người ăn cắp, thái độ động tác của nó tất cả đều giống người ăn cắp cái búa.

Về sau người bị mất trộm tìm được cái búa rìu đang lúc sàng sẩy thóc. Ông ta lại nhìn đứa con người hàng xóm, từ thái độ động tác của nó không có một chút gì là giống người ăn trộm cái búa rìu!

( Liệt tử )

Suy tư 10:

Nghi ngờ là căn bệnh bất trị của con người, nó giống như bệnh ung thư giết dần giết mòn cuộc sống vui tươi, dễ thương của người ta.

Vợ chồng nghi ngờ nhau: gia đinh tan nát, hạnh phúc thiếu dưỡng khí chết mất tiêu.

Bạn bè nghi ngờ nhau: nảy sinh đố kỵ, mưu mô xuất hiện.

Yêu nhau mà luôn nghi ngờ nhau: nên chia tay nhau.

Trong cộng đoàn, mọi người nghi ngờ nhau: là nơi trú ẩn chắc chắn nhất của ma qủy, và là nơi sinh ra những gương mù, gương xấu cho mọi người.

Nghi ngờ chính là con đẻ của kiêu căng và ghét ghen.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info