18. Một hành động thấp hèn phát xuất từ việc yêu mến Thiên Chúa cách thâm sâu, thì vẫn tuyệt vời hơn là làm một việc thiện lớn mà lãnh đạm.

(Thánh Francis of Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info