8. MỪNG HỤT

Ở nước Tống có người nhặt được tờ khế ước của người khác đã vứt đi vì hết giá trị, anh ta rất phấn khởi và trân trọng nó, lại còn cẩn thận tính toán con số ghi trên tờ khế ước, sau đó, dương dương đắc ý nói với người hàng xóm:

- “Tôi sẽ trở thành phú ông ngay tức khắc”.

(Liệt tử)

Suy tư 8:

Tờ khế ước đã hết giá trị mà người ta vẫn trân trọng nó, bởi vì người ta không biết chữ, hoặc là người ta không chịu đọc kỹ ngày tháng bên trên tờ khế ước…

Cũng vậy, có những lúc chúng ta ngồi nhớ lại những chuyện đã qua mà hối tiếc, chúng ta ngồi lại hồi tưởng chuyện năm xưa mà trân trọng, mà hãnh diện… nhưng thực tại trước mắt thì chúng ta bỏ quên không màng nghĩ đến, hoặc nghĩ đến nhưng không muốn bắt tay vào việc.

Chuyện ngày xưa, chuyện hôm qua, hôm kia dù đẹp đến đâu thì cũng là quá khứ, chúng ta không thể niú kéo lại được. Nhưng chuyện hôm nay, chuyện bây giờ mới đáng để cho chúng ta trân trọng, bởi vì chính những giây phút này đây khi tôi làm một việc tốt, thì tôi đã trở nên nguời có ích cho xã hội, cho Giáo hội và cho cộng đoàn; chính giây phút này đây khi tôi quyết tâm sống khiêm tốn, sông yêu thương, thì tôi trở nên người hữu dụng cho mọi người…

Tôi có dùng giây phút hiện tại như là một món quà, như một ân sủng Thiên Chuá đã cho tôi mà người khác không có?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info