9. CHỈ THẤY VÀNG.

Nước Tề có người ngày đêm luôn mơ tưởng đến vàng.

Sáng sớm một ngày nọ, anh ta quần áo khăn nón chỉnh tề, đi thẳng đến tiệm bán vàng, nhìn thấy màu vàng da cam óng ánh của kim loại, liền đưa tay chụp lấy và bỏ đi.

Sai dịch bắt lấy anh ta, hỏi:

- “Có rất nhiều người ở đây, tại sao anh laị công khai ăn cắp vàng của người khác?”

Người ấy trả lời:

- “Lúc tôi chụp lấy vàng, thì chỉ nhìn thấy vàng, chứ không thấy người”.

(Liệt tử)

Suy tư 9:

Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6, 21). người trộm vàng chỉ nhìn thấy có vàng chứ không nhìn thấy ai hết, nguy hơn nữa là anh ta không nhìn thấy hậu quả của việc ăn trộm: bi bỏ tù, bị tra khảo…

Thánh Phao-lô cũng đã khuyên bảo tín hữu trong cộng đoàn Cô-lô-sê: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm những gì thuộc hạ giới” ( Cl 3, 1-2).

Chú tâm vào những gì thuộc thượng giới, mà những cái thuộc thượng giới chính là: bác ái, khiêm nhu, hòa thuận, nhẫn nại, hy sinh, bao dung, tiết độ.v.v...tất cả những đức tính thượng giới đó đều tóm gọn trong hai chữ: yêu thương. Đã yêu thì không còn nghĩ đến khuyết điểm của người khác; đã yêu thì không còn nghĩ đến oán hờn, không còn nghĩ đến lợi hại; đã yêu thì chi biết bao dung; đã yêu thì chỉ biết nhẫn nại và hy sinh.

Yêu thương là việc của thiên đàng, nhưng nếu ngay tại trần gian tôi sống yêu thương, thì trần gian chính là thiên đàng rồi vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info