7. THAY ĐỔI THẤT THƯỜNG

Ở nước Tống có một người nuôi rất nhiều khỉ chó, ông ta rất hiểu lòng dạ của chúng nó, khỉ chó cũng biết làm cho ông chủ vui lòng. Ông ta thà để người trong nhà ăn cơm thiếu, nhưng luôn cho lũ khỉ chó có cảm giác thoả mãn khi ăn.

Không bao lâu lương thực không đủ dùng, chỉ có cách là hạn chế phần ăn của lũ khỉ chó, ông bèn nói với chúng:

- “Từ nay về sau cho chúng bây ăn hạt dẻ, buổi sáng ba hạt, buổi tối bốn hạt, đủ ăn chứ?”

Lũ khỉ chó không bằng lòng, rộ lên giận dữ.

Một lát sau, người nuôi khỉ lại thay đổi chủ trương như sau:

- “Vậy thì buổi sáng bốn hạt, buổi tối ba hạt, toàn bộ như thế đã đủ ăn chưa?”

Lũ khỉ chó cho rằng đã tăng thêm phần ăn, nên tất cả đều thích chí không thôi.

( Liệt tử)

Suy tư 7:

Khỉ là loài linh trưởng, có tài bắt chước, so với các loài vật khác thi khỉ là loài thông minh, nhưng cho dù thông minh đến đâu thì khỉ vẫn là khỉ, dù thông minh đến đâu cũng không thể giống như con người. Theo thuyết tiến hoá của ông Darwin thì loài vượn là tổ tiên của con người, nhưng cả mấy vạn năm qua con người ngày càng phát triển vượt bậc đến mức kiêu ngạo đòi thay Thiên Chúa vắt trời ra nước, làm mưa làm gió, vậy mà loài khỉ loài vượn cứ là khỉ là vượn, chẳng vượt qua con người về trí óc cũng như trong cung cách sinh hoạt.

Giống khỉ là như thế, cho ăn ba hạt buổi sáng và bốn hạt buổi tối, thì cũng giống như buổi sáng bốn hạt và buổi tối ba hạt, số lượng vẫn là bảy, vậy thì chỉ có khỉ mới vui vẻ và phấn khởi khi đổi ngược con số lại.

Con người ta tuy không phải là loài khỉ, nhưng cũng có những lúc tâm của ta biến thành khỉ khi chúng ta tham lợi, khi chúng ta tham danh, khi chúng ta tham sắc dục, mà lòng tham thì luôn thay đổi, nó không dừng lại ở một điểm nào miễn là có lợi cho bản thân.

Người có lòng tham thì luôn luôn thay đổi suy nghĩ cho phù hợp với lòng tham của mình, nên họ không coi trọng tình nghĩa, họ không trọng danh dự, không thích nói chuyện đạo đức, và họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự để được thỏa mãn lòng tham...

Cũng có những lúc tôi đánh mất ơn thiên triệu của mình vì lòng tham, bởi vì tôi đã cung nghinh lòng tham đặt vào trong lòng mình, mà đem Đấng tạo dựng nên mọi sự là Thiên Chúa quẳng ra ngoài đường.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info