RIP
Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và Phục sinh,
Tòa Giám mục Phát Diệm kính báo:

Đức ông Đa-minh VŨ VĂN THIỆN
Đã được Chúa gọi về lúc 4 giờ 00 (tức 10 giờ 00 giờ Việt Nam) ngày
26-12-2011, tại bệnh viện Gemelli- Rôma.

Dự kiến linh cữu sẽ về tới Hà Nội chiều tối ngày 08-01-2012 và được
quàn tại nhà thờ Phát Diệm.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 9 giờ 00, ngày 10-01-2012 tại
nhà thờ Chính tòa Phát Diệm.
An táng tại Đất thánh linh mục Phát Diệm.

Kính xin quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân bằng hữu và
mọi người hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Đức ông Đa-minh.
Chúng con xin chân thành cảm tạ.

Chánh Văn phòng TGM Phát Diệm