Chiều Chúa Nhật 27 tháng 11, Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám Mục giáo phận Hải Phòng, đã đến dâng lễ tại cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại giáo xứ St Margaret Mary's Brunswick.

Nhân dịp này, cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng, phó Giám Đốc VietCatholic Network, cũng là chính xứ St Margaret Mary's Brunswick, đã có buổi phỏng vấn Đức Cha về giáo phận Hải Phòng và giới trẻ.