RIP
Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và Phục sinh,
Tòa Giám mục Phát Diệm kính báo:

Đức ông Đa-minh VŨ VĂN THIỆN
Giám đốc Foyer Phát Diệm tại Rôma
Sinh: Ngày 20 tháng 10 năm 1935
Tại: Giáo xứ Dưỡng Điềm, giáo phận Phát Diệm
(Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình)
Học chủng viện: 1950-1962 Tiểu chủng viện thánh Phaolô Phúc Nhạc
- Tiểu chủng viện thánh Phaolô Phú Nhuận – Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn
Thụ phong linh mục: 23-4-1962 tại Sài Gòn
Du học Rôma: Tại Pontificia Università Urbaniana,
kết thúc với bằng tiến sĩ Giáo luật năm 1970 và cử nhân triết học năm 1975
Giám đốc Foyer Phát Diệm: 1989-2011 (Foyer Phat Diem, Via della Pineta
Sacchetti 45 - 00167 Roma, Italia)
Nhận tước Đức ông: 1989
Được Chúa gọi về lúc: 4 giờ 00 (tức 10 giờ 00 giờ Việt Nam) ngày 26-12-
2011, tại bệnh viện Gemelli- Rôma
Hưởng thọ: 76 tuổi, 49 năm trong chức linh mục.

Chương trình An táng xin được thông báo sau.

Kính xin quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân bằng hữu và mọi
người cầu nguyện cho linh hồn Đức ông.

Chánh Văn phòng TGM Phát Diệm