Chiều Chúa Nhật 27 tháng 11, Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám Mục giáo phận Hải Phòng, đã đến dâng lễ tại cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại giáo xứ St Margaret Mary's Brunswick.

Đức Cha đã có bài chia sẻ trong thánh lễ như sau: