VINH - Sáng nay ngày 26/07/2009, hết mọi thành phần dân Chúa trong giáo hạt Vạn Lộc - Giáo phận Vinh đổ về nhà thờ Quy Chính (nơi có Linh đài Thánh Linh mục Tử đạo Phêrô Lê Tuỳ) sốt sắng tham dự Thánh Lễ khai mạc mừng “Năm Linh Mục” để cầu nguyện cho hàng linh mục toàn cầu. Cách riêng cầu nguyện cho linh mục đoàn giáo phận Vinh và đặc biệt hơn là hướng tới hiệp thông cùng anh chị em giáo xứ Tam Toà đang bị công an Quảng Bình đánh đập và bắt giữ.

Xem hình ảnh

Đoàn linh mục cùng hàng ngàn giáo dân trong toàn giáo hạt, gồm các giáo xứ: Mô Vĩnh, Văn Thành, Trang Đen, Thượng Nậm, Vạn Lộc; 4 Sở Dòng tu, Hội đồng Mục vụ, Ban giáo lý và giới trẻ các giáo xứ; Ngoài ra còn có đông đảo nam nữ tu sỹ và giáo dân khắp nơi ngoài giáo hạt cùng hưởng ứng lời kêu gọi của Bề trên Giáo phận Vinh đã tập trung về đây với một lòng quyết đấu tranh đến cùng dù phải đổ máu ra làm chứng cho đức tin. Sau thánh lễ mọi người tiến về Linh đài Thánh Tử đạo Phêrô Lê Tuỳ cầu nguyện xin Ngài nâng đỡ con cái giáo phận Vinh đang gặp phải nhiều bất công, nhiều dấu chỉ khốn nạn của thời đại.

Nội dung chi tiết Thánh lễ cập nhật sau.