CÁO PHÓ
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)
Giáo phận Kontum – Việt Nam
và Gia Đình trân trọng báo tin:

ĐỨC CHA ALEXIS PHẠM VĂN LỘC
Sinh ngày 17.03.1919, tại Huế.
- 08.6.1951 : Thụ phong linh mục.
- 27.3.1975: Được tấn phong Giám mục.
- 02.10.1975: Làm Giám mục Kon Tum.
- 13.4.1995: Nghỉ hưu.
Đã an nghỉ trong Chúa
lúc 14 giờ 15, Thứ Năm 17 tháng 11 năm 2011.
Hưởng thọ 92 tuổi, với 60 năm linh mục và 36 năm Giám Mục.

Xin Quí Vị hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Đức Cha Alexis.
R.I.P.